De Griffie

Hier vindt u informatie over de Griffier, het team en de contactgegevens.

De gemeenteraad heeft een eigen adviseur: de griffier.

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft secretariële, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan de raad en aan de (raads)commissies. Raadsleden kunnen aan hen advies vragen. Ook helpt de griffie bijvoorbeeld bij het opstellen van een motie of amendement. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen. Hij/zij ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadsvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier samen wordt de 'griffie' genoemd. De griffier en ook de andere personen die op de griffie werken, zijn benoemd door de raad.

Paul_van_RuitenbeekGriffier

Paul van Ruitenbeek
Griffier gemeente Hilversum

(035) 629 22 10
06 22 33 66 71
p.vanruitenbeek@hilversum.nl

Team griffie (van links naar rechts)

  • Marco Stoops (commissiegriffier/officemanager)
  • Bart Smeulders (raadsadviseur)
  • Paul van Ruitenbeek (griffier)
  • Miep Drenth (raadsadviseur)
  • Dorien Verloop (secretaris rekenkamer)
  • Derk Berends (raadsadviseur, tijdelijk tot 1-12-2021)
  • Cora van der Reijden (officemanager)
  • Liesbeth Michels (communicatieadviseur)

Team_griffie_2021_incl_Derk_anderhalve_meter

Contact met de griffie

De griffie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken, geeft advies en ondersteuning.
e-mail: griffie@hilversum.nl
tel. (035) 629 24 79
postadres: Griffie gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum