De Griffie

Hier vindt u informatie over de Griffier, het team en de contactgegevens.

Paul van RuitenbeekGriffier

Paul van Ruitenbeek
Griffier gemeente Hilversum

(035) 629 22 10
06 22 33 66 71
p.vanruitenbeek@hilversum.nl

Team griffie

  • Marco Stoops (commissiegriffier/officemanager)
  • Cora van der Reijden (officemanager)
  • Miep Drenth (raadsadviseur)
  • Liesbeth Michels (communicatieadviseur)
  • Bart Smeulders (raadsadviseur)
  • Dorien Verloop (secretaris rekenkamer)

Contact met de griffie

De griffie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken, geeft advies en ondersteuning.
e-mail: griffie@hilversum.nl
tel. (035) 629 24 79
postadres: Griffie gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum