Contact met de Raad

U kunt persoonlijk en schriftelijk contact leggen met de Raad.

Persoonlijk contact

Contact tussen inwoners van Hilversum en de gemeenteraad kan op uitnodiging van inwoners of op initiatief van de raad, fracties, raadsleden of commissieleden. Als u de raad wilt uitnodigen voor een werkbezoek, neemt u contact op met de griffie.

Schriftelijk contact

U kunt zich richten tot de raad als geheel. U doet dat via de griffie. Uw brief wordt dan als ingekomen stuk behandeld in de gemeenteraad. De raad besluit hoe uw brief verder procedureel wordt afgehandeld.

Contact tijdens de commissievergaderingen

U kunt gebruik maken van uw burgerspreekrecht tijdens commissievergaderingen. U kunt inspreken bij agendapunten, maar ook zelf een onderwerp inbrengen. Insprekers melden zich voor de vergadering bij de griffie en krijgen uitleg over de gang van zaken en de spreektijd. U kunt dit al ruim van te voren doen, om u goed voor te kunnen bereiden. Het is niet mogelijk om in een raadsvergadering in te spreken.

Volg de raad op Twitter

De griffie beheert het twitteraccount van de gemeenteraad van Hilversum. U kunt ons volgen via @RaadHilversum 

Contact met de griffie

De griffie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken, geeft advies en ondersteuning.
e-mail: griffie@hilversum.nl
tel. (035) 629 24 79
postadres: Griffie gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum