Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Wimar Jaeger

Portretfoto Wimar JaegerWethouder Wimar Jaeger (D66)

Portefeuille

 • Economie
 • Media (incl. mediawijsheid)
 • Cultuur
 • Evenementen
 • Regio
 • Hoger- en beroepsonderwijs

Projecten

 • Wijkwethouder Hilversumse Meent en Centrum
 • Project Stationsplein (met wethouder A.R.C. Scheepers)
 • Project Mediapark
 • Project Kerkbrink

Vervanger: Wethouder F.G.J. Voorink
2e loco-burgemeester 

Nevenfuncties

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Lid AB Regio Gooi en Vechtstreek @wordt vervangen door J. Kastje
 • * Lid AB Werkvoorzieningschap Tomin @wordt vervangen door A. Wolthers
 • * Vertegenwoordiger Gemeente in AVA Tomin BV|
 • * Amsterdam Economic Board,  lid board (vanuit Regio G&V)
 • * Economic Board Utrecht (EBU), lid board (domein Slim)
 • * Metropool Regio Amsterdam (MRA), lid platform economie + lid regiegroep (vanuit regio G&V)
 • * Raad van Advies Stichting Stadsfonds
 • * Raad van Commissarissen Stichting Centrum Hilversum
 • * Bestuurslid Dutch Media Foundation

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Wipac BV (eigenaar)
 • * Bestuurslid Thema-afdeling D66 cultuur en media
 • * Voorzitter Nederlands Dachau Comité
 • * Ambassadeur Gooise Bierbrouwerij

Contact

E-mail: w.jaeger@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/wimarjaeger

Persvragen: Geke Uninge
Telefoonnummer: (035) 62 92 054 / 06 10 04 01 86

Persfoto Wimar Jaeger 1  Wimar Jaeger persfoto 2

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.