Portefeuilleverdeling College 2018-2022-9 (tijdelijk)

Vastgesteld 25 mei 2022 (met ingang van 19 mei 2020)

Ch.B. Aptroot (waarnemend) Burgemeester

Vervanger: K.J. Walters

 • Veiligheid en Openbare orde
 • Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Bestrijding Mensenhandel

K.J. Walters 1e loco-burgemeester

Vervanger: A.J. Wolthers

 • Wijkwethouder Noord- en Zuid Oost
 • Financiën
 • Welzijn en Zorg (incl. volksgezondheid en excl. Bescherming en Opvang )
 • ICT
 • LHBTI
 • Privacy

A.J. Wolthers 2e loco-burgemeester

Vervanger: F.G.J. Voorink

 • Wijkwethouder Zuid-West (Kerkelanden)
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs (BO/VO)
 • Hoger- en beroepsonderwijs
 • Bereikbaarheid en parkeren
 • P&O en dienstverlening
 • Project Arenapark
 • F.G.J. Voorink Vervanger: A.R.C. Scheepers 3e loco-burgemeester
 • Wijkwethouder Oost
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet
 • Regio
 • Sport
 • Bescherming en Opvang
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Project Philipsterrein
 • Project Spoorzone
 • Project Circusterrein

A.R.C. Scheepers 4e loco-burgemeester

Vervanger: B. Heller

 • Wijkwethouder Zuid
 • Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen
 • Grondbeleid en Grexen
 • Vastgoed
 • Inkoop
 • Buurten en Wijken
 • Project Crailo (Bestuurlijk Overleg)
 • Project Stationsplein
 • B. Heller Vervanger: G. Kuipers 5e loco-burgemeester
 • Wijkwethouder Noord-West
 • Klimaat en Energie
 • Natuur en groen
 • Milieu en Afval
 • Wonen
 • Cultureel Erfgoed
 • Vergunninghouders en vluchtelingen

G. Kuipers 6e loco-burgemeester

Vervanger: K. Walters

 • Wijkwethouder Hilversumse Meent en Centrum
 • Economie en media (incl. mediawijsheid en SmartCity)
 • Cultuur
 • Evenementen
 • Project Mediapark
 • Project Kerkbrink


Verbonden partijen

 

 • Tomin: A.J. Wolthers, *vervanger K.J. Walters
 • OFGV: F.G.J. Voorink
 • Regio Gooi & Vechtstreek: F.G.J. Voorink, *vervanger A.J Wolthers
  (Burgemeester is voorzitter v.d. Regio)
 • Veiligheidsregio Burgemeester
 • GNR: B. Heller, * vervanger A.R.C. Scheepers
 • MRA en EBU: G. Kuipers en Burgemeester
 • BNG: K.J. Walters
 • Vitens: A.R.C. Scheepers
 • Uitvaartstichting Hilversum: A.R.C. Scheepers
 • Parkeercoöperatie: A.J. Wolthers
 • GEM Crailo: K.J. Walters (AVA)
 • GEM Crailo: A.R.C. Scheepers (Bestuurlijk Overleg)

G40

 

 • Fysieke pijler F.G.J. Voorink
 • Sociale pijler K.J. Walters
 • Pijler Economie en werk G. Kuipers

* vervanging is in afwijking van de standaard vervangingsregeling