Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Pieter Broertjes

Portretfoto Pieter BroertjesBurgemeester Pieter Broertjes

Portefeuille: Veiligheid en bestuursstijl

  • Openbare orde en Veiligheid
  • Crisisbeheersing
  • Communicatie
  • Bestuurlijke aangelegenheden

Projecten

  • Burgerzaken (huwelijken, naturalisaties, verkiezingen)
  • Juridische zaken
  • Bestrijding mensenhandel
  • Project Egelshoek

Vervanger: Wethouder K.J. Walters
Voorzitter van de gemeenteraad

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

€ Voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond (sinds 2013)
* Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (sinds 2011)
* Voorzitter Redactieraad ‘One World’ (sinds 2010)
* Bestuurslid redactieraad VNG Magazine (sinds 2011)
* Bestuurslid Stichting Herman en Hannelore Grunberg (sinds 2011)
* Bestuurslid Stichting Tijdschrift voor Politie (2012)
* Lid Muiderkring (2014)
* Voorzitter AB en DB Regio Gooi en Vechtstreek (ambtshalve)
* Voorzitter Economic Board Gooi en Vechtstreek (2015) (ambtshalve)
* Ambassadeur Economic Board (Utrecht) (ambtshalve)
* Ambassadeur Muziekids (2011)
* Lid regiegroep MRA / Metropool Regio Amsterdam (2017) (ambtshalve)
* Lid Raad van Advies RFO (Radio Filharmonisch Orkest) in Hilversum
* Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort (juni 2017)
* Lid van het AB van het nationale Veiligheidsberaad
* Lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Contactgegevens

E-mail: p.broertjes@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/pieterbroertjes

Secretariaat burgemeester: Karin Buma tel.: 14 035

Woordvoerder: Jorieke van 't Klooster
Telefoonnummer: (035) 62 92 602 / 06 42 83 96 09
Email: j.vtklooster@hilversum.nl

Pieter Broertjes persfotoPieter Broertjes persfoto 2018

De foto's op deze pagina zijn te gebruiken voor publicatie.
 

Bezoek van de Burgemeester

Bij bijzondere gelegenheden (60-, 65-, 70-jarige huwelijksfeesten en personen die de leeftijd van 100 jaar, 105 jaar of ouder bereiken) worden de naasten aangeschreven en gevraagd, of een bezoek van de (loco) burgemeester en/of een felicitatieboeket op prijs wordt gesteld. Vragen over deze bezoeken? U kunt contact opnemen met Karin Buma, secretaresse burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email k.buma@hilversum.nl, of met Sonja Mignon, kabinet burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email s.mignon@hilversum.nl

Meer informatie over onderscheidingen