Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Pieter Broertjes

Portretfoto Pieter BroertjesBurgemeester Pieter Broertjes

Portefeuille: Veiligheid en bestuursstijl

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Communicatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden

Projecten

 • Burgerzaken (huwelijken, naturalisaties, verkiezingen)
 • Juridische zaken
 • Bestrijding mensenhandel
 • Project Egelshoek

Vervanger: Wethouder K.J. Walters
Voorzitter van de gemeenteraad

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Volledigheidshalve zijn ook de bestuurlijke ambtsgebonden functies van de burgemeester opgenomen hoewel art. 67 Gemeentewet daartoe niet verplicht. 

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Lid van het AB van het nationale Veiligheidsberaad
 • * Lid DB IFV Instituut Fysieke Veiligheid
 • * Lid regiegroep Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • * Voorzitter AB en DB Regio Gooi en Vechtstreek
 • * Voorzitter Veiligheidsregio
 • * Voorzitter Economic Board Gooi en Vechtstreek
 • * Ambassadeur Economic Board Utrecht
 • * Vice Voorzitter van het DB van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
 • * Lid van het AB G40-netwerk
 • * Lid van de Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) van de VNG (op voordracht NGB)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond (€ 15.787,-)
 • * Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam
 • * Bestuurslid Stichting Tijdschrift voor Politie
 • * Lid Muiderkring
 • * Ambassadeur Muziekids
 • * Lid Raad van Advies RFO (Radio Filharmonisch Orkest) in Hilversum
 • * Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort
 • * Lid van het Comité van aanbeveling van de Philip Bloemendaal Prijs

Contactgegevens

E-mail: p.broertjes@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/pieterbroertjes

Secretariaat burgemeester: Karin Buma tel.: 14 035

Persvragen: Geke Uninge
Telefoonnummer: (035) 62 92 054 / 06 10 04 01 86
Email: g.uninge@hilversum.nl

Pieter Broertjes persfotoPieter Broertjes persfoto 2018

De foto's op deze pagina zijn te gebruiken voor publicatie.
 

Bezoek van de Burgemeester

Bij bijzondere gelegenheden (60-, 65-, 70-jarige huwelijksfeesten en personen die de leeftijd van 100 jaar, 105 jaar of ouder bereiken) worden de naasten aangeschreven en gevraagd, of een bezoek van de (loco) burgemeester en/of een felicitatieboeket op prijs wordt gesteld. Vragen over deze bezoeken? U kunt contact opnemen met Karin Buma, secretaresse burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email k.buma@hilversum.nl, of met Sonja Mignon, kabinet burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email s.mignon@hilversum.nl

Meer informatie over onderscheidingen