Pieter Broertjes (P.I.)

Burgemeester Pieter Broertjes

Burgemeester Pieter Broertjes stopt: “Het was en is een feest om deze stad te dienen. Samen met bewoners, raadsleden en collegeleden werkten wij aan een groenere, veilige en mooiere stad. We hebben Hilversum weer als Mediastad op de kaart gezet. Het vertrek in het voorjaar van 2022 is met pijn in het hart! Maar zodra ik beter ben, blijf ik tot die tijd met hart en ziel werken voor de stad die mij lief is. Ik wil een stad achterlaten waar ik trots op kan zijn.”

Portefeuille: Veiligheid en bestuursstijl

 • Veiligheid en Openbare orde
 • Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Bestrijding Mensenhandel

Vervanger: Wethouder K.J. Walters
Voorzitter van de gemeenteraad

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Volledigheidshalve zijn ook de bestuurlijke ambtsgebonden functies van de burgemeester opgenomen hoewel art. 67 Gemeentewet daartoe niet verplicht.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Lid van het AB van het nationale Veiligheidsberaad
 • * Lid DB IFV Instituut Fysieke Veiligheid
 • * Lid regiegroep Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • * Voorzitter AB en DB Regio Gooi en Vechtstreek
 • * Voorzitter Veiligheidsregio
 • * Ambassadeur Economic Board Utrecht
 • * Vice Voorzitter van het DB van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
 • * Lid van het AB G40-netwerk

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond (€ 15.787,-)
 • * Bestuurslid Stichting Tijdschrift voor Politie
 • * Lid Muiderkring
 • * Ambassadeur Muziekids
 • * Lid Raad van Advies RFO (Radio Filharmonisch Orkest) in Hilversum
 • * Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort
 • * Lid van het comité van aanbeveling van de Philip Bloemendaal Prijs
 • * Lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Thomas More

Contactgegevens

E-mail: p.broertjes@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/pieterbroertjes

Secretariaat burgemeester: Karin Buma tel.: 14 035

Contactgegevens pers en woordvoering

De foto's op deze pagina zijn te gebruiken voor publicatie.

Bezoek van de Burgemeester

Bij bijzondere gelegenheden (60-, 65-, 70-jarige huwelijksfeesten en personen die de leeftijd van 100 jaar, 105 jaar of ouder bereiken) worden de naasten aangeschreven en gevraagd, of een bezoek van de (loco) burgemeester en/of een felicitatieboeket op prijs wordt gesteld. Vragen over deze bezoeken? U kunt contact opnemen met Karin Buma, secretaresse burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email k.buma@hilversum.nl, of met Sonja Mignon, kabinet burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email s.mignon@hilversum.nl

Meer informatie over onderscheidingen