Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Pieter Broertjes

Portretfoto Pieter BroertjesBurgemeester

Voorzitter van de gemeenteraad

Portefeuille: Veiligheid en bestuursstijl

  • Openbare orde en Veiligheid;  
  • Crisisbeheersing
  • Communicatie
  • Bestuurlijke aangelegenheden

Specifieke projecten / Coördinatie

  • Burgerzaken (huwelijken, naturalisaties, verkiezingen)
  • Juridische zaken
  • Bestrijding mensenhandel
  • Project Egelshoek

Vervanger: Wethouder K.J. Walters

Secretariaat burgemeester: Karin Buma tel.: 14 035

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

€ Voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond (sinds 2013)
* Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (sinds 2011)
* Voorzitter Redactieraad ‘One World’ (sinds 2010)
* Bestuurslid redactieraad VNG Magazine (sinds 2011)
* Bestuurslid Stichting Herman en Hannelore Grunberg (sinds 2011)
* Bestuurslid Stichting Tijdschrift voor Politie (2012)
* Lid Muiderkring (2014)
* Voorzitter AB en DB Regio Gooi en Vechtstreek (ambtshalve)
* Voorzitter Economic Board Gooi en Vechtstreek (2015) (ambtshalve)
* Ambassadeur Economic Board (Utrecht) (ambtshalve)
* Ambassadeur Muziekids (2011)
* Lid regiegroep MRA / Metropool Regio Amsterdam (2017) (ambtshalve)
* Lid Raad van Advies RFO (Radio Filharmonisch Orkest) in Hilversum
* Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort (juni 2017)
* Lid van het AB van het nationale Veiligheidsberaad
* Lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Ambities voor 2019

In de ontwerpbegroting die op woensdag 26 september aan de gemeenteraad is gepresenteerd staan de ambities van het huidige college voor het komende jaar. Op 14 november zal de gemeenteraad de begroting vaststellen. Op www.verdermethilversum.nl kunt u de volledige begroting inzien. Hieronder vertelt Pieter Broertjes over zijn ambitie voor Hilversum in 2019.

Interview met HilversumsNieuws, RTV NH en GooiTV

Het tweewekelijks interview met burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum en Ingmar Meijer; een co-productie van Gooi en Eembode (Hilversum) en GooiTV.

Pieter Broertjes op social media

Bezoek van de Burgemeester

Bij bijzondere gelegenheden (60-, 65-, 70-jarige huwelijksfeesten en personen die de leeftijd van 100 jaar, 105 jaar of ouder bereiken) worden de naasten aangeschreven en gevraagd, of een bezoek van de (loco) burgemeester en/of een felicitatieboeket op prijs wordt gesteld. Vragen over deze bezoeken? U kunt contact opnemen met Karin Buma, secretaresse burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email k.buma@hilversum.nl, of met Sonja Mignon, kabinet burgemeester Broertjes, tel. 14 035 of email s.mignon@hilversum.nl

Meer informatie over onderscheidingen

Contact

E-mail: p.broertjes@hilversum.nl

Woordvoerder: Jorieke van 't Klooster
Voor persvragen kunt u bellen met (035) 629 21 52

Pieter Broertjes persfotoPieter Broertjes persfoto 2018

De foto's op deze pagina zijn te gebruiken voor publicatie.