Stationstunnel Hilversum weer open vanaf 12 november

De Stationstunnel (Interwijktunnel) gaat weer open vanaf vrijdagmiddag 12 november, rond 15.00 uur. Met ingang van 24 september sloot de gemeente de tunnel in verband met de sloop van de GAK-kelder en de vernieuwing van het Stationsgebied. Voetgangers konden met een OV-chipkaart of een speciale barcode door het NS Station lopen. Voor fietsers betekende de sluiting dat ze gebruik moesten maken van omleidingsroutes via de spoorwegovergang de Kleine Spoorbomen of via de Beatrixtunnel. Na een vertraging deze zomer verliepen de werkzaamheden de afgelopen weken voorspoedig. Eerder dan gepland gaat de tunnel al op vrijdag 12 november open in plaats van eind november.

Vanaf eind september werd op de locatie GAK-kelder op het Stationsplein gestart met sloopwerkzaamheden. De kop van de tunnel aan de centrumzijde en het hiermee samenhangende deel van de GAK-kelder zijn verwijderd. Dit was nodig omdat een deel van de tunnel constructief was verbonden met de GAK-kelder. Om de geluidshinder te beperken werd de tunnel ‘weggeknepen’ in plaats van weggebroken. Er werden damwanden geplaatst om de sloop van de GAK-kelder veilig te laten plaatsvinden.

Arno Scheepers, projectwethouder Stationsgebied: “Ik ben blij dat de fietsende en wandelende Hilversummers de Stationstunnel nu, zelfs iets eerder dan gepland, weer kunnen gebruiken. Dat ontlast het verkeer op andere locaties zoals bij de Kleine Spoorbomen en betekent een mooie stap voorwaarts.”

Tunnelmond hersteld

De Stationstunnel vormt een belangrijke verbinding tussen het centrum van Hilversum en Hilversum-Oost. Inmiddels is de ‘tunnelmond’ – dat is de toegang tot de tunnel aan de centrumzijde – weer hersteld. Er zijn nieuwe zijwanden geplaatst en er is bestrating aangebracht. Vanwege de veiligheid van voorbijgangers op het Stationsplein komt op de tunnelwanden een hekwerk.

In verband met de werkzaamheden is de looproute voor mensen met een visuele beperking verlegd. De aangepaste bestrating in de richting van de tunnel komt terug. Het straatwerk voor de looproute vindt plaats bij het herstel van de openbare ruimte aan de centrumzijde.

Hinder

Alhoewel er getracht is de hinder te beperken, hebben de sloopwerkzaamheden wel degelijk hinder opgeleverd. Zo liep de aannemer bij het slaan van de damwanden vast op een harde zandlaag. Dit gaf trillingen en geluidshinder. Ook de inzet van een ‘jekker’, dat is een breekhamer die is ingezet voor het loshakken van het beton, gaf trillingen en geluidshinder en het hiermee gepaard gaande stof werd door de omgeving als hinderlijk ervaren. 

Sloop GAK-kelder

De verdere sloop van de GAK-kelder verloopt volgens planning. Zodra de sloopwerkzaamheden klaar zijn, stort de aannemer het ontstane gat vol met zand. Begin 2022 komt hier een tijdelijk busstation om de aanleg van een gloednieuw busstation op de huidige locatie mogelijk te maken.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over dit project en de vernieuwing van het Stationsgebied op www.hilversum.nl/stationsgebied