Samen werken aan een gezond en innovatief Nederlands medialandschap

Nederland kent al langer een sterke media-industrie die op digitaal gebied vooroploopt in de wereld. Om deze positie te kunnen houden heeft de media-industrie in een gezamenlijke brief aan informateur mevrouw Mariëtte Hamer opgeroepen om de grote internationale techplatformen aan dezelfde eisen te laten voldoen als Nederlandse bedrijven. Bovendien moet er meer ruimte komen voor samenwerking en gezamenlijke innovatie tussen de partijen in de Nederlandse mediasector. Wethouder Gerard Kuipers (namens de gemeente Hilversum), Arjan van den Born (namens de Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht Region) en Eppo van Nispen tot Sevenaer (namens de werkgroep Cultuur en Media Nederlandse AI Coalitie) ondersteunen deze oproep. Vandaag hebben zij via een brief een beroep gedaan op staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om met de media-industrie in gesprek te gaan om de leidende positie van de media-industrie als innovator en maatschappelijke en economische motor te behouden en internationaal verder uit te bouwen.

Tegenwicht grote buitenlandse techbedrijven

Vijf grote mediapartijen, Talpa Network, DPG Media, Mediahuis, NPO en RTL Nederland, hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Hamer met de oproep voor maatregelen tegen internationale techplatformen. Door de grote kracht van de buitenlandse techbedrijven verdwijnt een groot deel van de (advertentie) inkomsten naar het buitenland. De huidige wet- en regelgeving maakt het onmogelijk voor de Nederlandse media-industrie om hier een goed antwoord op te geven. Wethouder Gerard Kuipers (economie en media): “Met onze oproep doen we een beroep op de staatssecretaris om met ons en de media-industrie in gesprek te gaan. Het is noodzakelijk om een goed tegenwicht te kunnen bieden aan de grote buitenlandse techbedrijven en vanuit eigen kracht door te bouwen aan een economisch gezonde media-industrie.“

Spel spelen volgens dezelfde regels

Nederland is niet alleen fysiek een logistiek distributieland, maar ook digitaal het leidende distributieland. Alleen als er sprake is van een ‘level playing field’ (gelijke wet- en regelgeving) kan misbruik van de marktmacht van de buitenlandse techbedrijven worden voorkomen, aldus de brief van de mediapartijen. Dan kan Nederland haar positie als media Gateway behouden. Arjan van den Born, directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region: “Nederland heeft van oudsher een sterke media-industrie met een grote economische waarde. De media-industrie is de Digital Gateway to Europe. Het ontwikkelen van een eigen onafhankelijke nationale data-infrastructuur die internationaal opschaalbaar is, versterkt de leidende distributierol in Europa.”  

Gezond Nederlands medialandschap

Meer ruimte om samen te werken en te innoveren maakt het mogelijk om te werken aan maatschappelijke uitdagingen als het bestrijden van fake news en filterbubbles¹. De media-industrie kan hierin een voortrekker zijn. Dagelijks consumeert de Nederlandse consument media. Een vrije onafhankelijke media-industrie is daarbij essentieel. De steun van het kabinet is hier van groot belang voor een ook in de toekomst gezond Nederlands medialandschap. “Het inzetten op mediawijsheid is essentieel in het zoeken naar een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als fake news en filterbubbles. De kennis op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI)² uit de media-industrie biedt ons de mogelijkheid de juiste oplossingen te vinden”, aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI coalitie.

Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 - 34 34 20 75