Nieuwe locatie huisvesting oorlogsvluchtelingen

In het voormalige Rabobankpand op het Arenapark komt tijdelijke huisvesting voor de middellange termijn voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Op de begane grond gaat de Taalschool onderwijs voor vluchtelingen aanbieden. De gemeente Hilversum heeft het pand aan de Thebe 22 voor vijf jaar gehuurd. Het Rijk vergoedt de huur en de verbouwingskosten.

Het Thebepand is de tweede locatie in Hilversum waar de gemeente vluchtelingen tijdelijk kan huisvesten. De andere de locatie aan de Heuvellaan biedt voor een jaar onderdak. Omdat de situatie in Oekraïne zeer onzeker is, zorgt de gemeente met de tweede locatie dat dit ook voor de middellange termijn is geregeld. Als tijdens de loopduur van het contract de huisvesting van vluchtelingen niet meer nodig is, kan het pand voor andere functies gebruikt worden. Het aantal mensen dat onderdak krijgt in het Thebepand, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de indeling van het pand.

De gemeente informeert bedrijven en omwonenden over de tijdelijke bestemming. De planontwikkeling van het Arenapark ondervindt geen hinder van de huisvesting.

Opdracht Rijk

Op maandag 7 maart 2022 hebben de Veiligheidsregio’s de opdracht van het Rijk gekregen per direct de opvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren en uit te voeren. Voor de regio Gooi en Vechtstreek heeft dit tot gevolg dat er in een aantal stappen tot 2000 vluchtelingen opgevangen moet worden. Er wordt rekening gehouden met opvang gedurende een aantal jaren. Op de Heuvellaan is noodopvang voor een periode van een jaar beschikbaar. Voor een langere periode is ook opvang voor de middellange termijn nodig. Zo wordt het ook mogelijk om weer zelfredzaam te zijn. De afgelopen weken is onderzocht waar dit mogelijk is. Het college heeft op 26 april 2022 ingestemd met de overeenkomst tot het huren van het Thebepand voor een periode van vijf jaar.