Dagelijks meten van de snelheid van het verkeer op de Snelliuslaan

De verkeersveiligheid in de Snelliuslaan, een 30-kilometerzone, moet beter, zodat de straat een plek is waar kinderen veilig kunnen opgroeien en je fijn kunt wonen. Vanuit die wens is een groep bewoners gaan samenwerken met de gemeente. Deze heeft voor de buurt een interactief dashboard ontwikkeld. Hierop is dagelijks te zien hoe hard het verkeer door de straat rijdt en welke verkeersmaatregelen effect hebben of niet.

De verkeersveiligheid in de Snelliuslaan, een 30-kilometerzone, moet beter, zodat de straat een plek is waar kinderen veilig kunnen opgroeien en je fijn kunt wonen. Vanuit die wens is een groep bewoners gaan samenwerken met de gemeente. Deze heeft voor de buurt een interactief dashboard ontwikkeld. Hierop is dagelijks te zien hoe hard het verkeer door de straat rijdt en welke verkeersmaatregelen effect hebben of niet.

Beïnvloeden rijgedrag automobilisten

Het rijgedrag van automobilisten en andere weggebruikers beïnvloeden. Met die gedachte hebben bewoners en de gemeente sinds het begin van dit jaar enkele experimenten uitgevoerd. Denk aan het plaatsen van ‘verkeersmaatjes’ langs de kant van de weg, de bekende gele poppetjes met een rode vlag of interactieve digitale snelheidsborden die direct aangeven hoe hard men rijdt.

Interactief dashboard

Deze experimenten worden op een innovatieve manier gemeten door middel van camera’s. De camera’s nemen geen beelden op, maar meten het verkeer. Dankzij een slim algoritme weten de camera’s wanneer ze een persoon, fietser, auto, motor, vrachtwagen of bus moeten tellen. En wordt er gemeten hoe snel het voertuig gaat.

De resultaten van de metingen worden per dag opgeladen in het dashboard. Zo kunnen bewoners en de gemeente experimenten met elkaar vergelijken en zien welke maatregelen meer effect hebben dan anderen. De experimenten lopen nog het hele jaar door. Aan het einde van deze pilot bekijkt de gemeente of de pilot uitgebreid kan worden naar andere straten.

Inwoners van Hilversum (en daarbuiten!) kunnen het dashboard bekijken.

Open Hilversum

Het dashboard maakt deel uit van Open Hilversum. Op deze website staan alle beschikbare open data van de gemeente Hilversum. Om haar werk zo goed mogelijk te doen, verzamelt de gemeente Hilversum veel verschillende gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan plattegronden, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei andere gegevens over onze gemeente. De gemeente Hilversum stelt deze data zoveel mogelijk beschikbaar en de datasite is gratis toegankelijk. Iedereen kan zelf met de beschikbare, open data combinaties maken en kaarten samenstellen. Naast de gemeente kunnen ook inwoners openbare data over Hilversum aanleveren.