Alle seinen op groen: transformatie Stationsgebied Hilversum van start

Na jaren van planvorming, participatie en besluitvorming, gaat Hilversum invulling geven aan een langgekoesterde wens: de ontwikkeling van het Stationsgebied tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied voor iedereen. Gisteravond besloot de gemeenteraad positief over de financiën en kaders voor het plan dat de uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied mogelijk maakt. De raming van de totale ontwikkeling bedraagt ongeveer € 56 miljoen.

Na jaren van planvorming, participatie en besluitvorming, gaat Hilversum invulling geven aan een langgekoesterde wens: de ontwikkeling van het Stationsgebied tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied voor iedereen. Gisteravond besloot de gemeenteraad positief over de financiën en kaders voor het plan dat de uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied mogelijk maakt. De raming van de totale ontwikkeling bedraagt ongeveer € 56 miljoen.

De komende jaren is aan beide kanten van het spoor een transformatie te zien en te beleven. Als je in 2030 het station uitstapt, is het meteen duidelijk: je bent in Hilversum.De Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur wordt zichtbaar in het nieuwe Stationsgebied.

Wethouder Arno Scheepers: “Er is de afgelopen jaren ongelofelijk hard gewerkt aan deze plannen. Door de gemeente, diverse partners en Hilversummers zelf die op verschillende manieren betrokken zijn. Nu de gemeenteraad met deze plannen heeft ingestemd, kunnen we volop aan de slag om een prachtig Stationsgebied te realiseren. Met veel groen en mooie gebouwen creëren we hier een nieuw stuk Hilversum. Een Stationsgebied waarmee Hilversum klaar is voor de toekomst.“

Beter verbonden

Het besluit om het Stationsgebied te vernieuwen zorgt er voor dat Hilversum het belangrijkste OV-knooppunt in de regio Gooi en Vechtstreek blijft, er 325 nieuwe woningen bijkomen én een gloednieuwe ondergrondse fietsenstalling voor minimaal 5.000 fietsen. Aan de oostzijde van het station komen daar in de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij. Daarnaast zijn het Centrum, Stationsgebied en Hilversum-Oost straks beter met elkaar verbonden. De Interwijktunnel wordt opgeknapt en veiliger, het station krijgt twee volwaardige entrees en met NS en ProRail werkt de gemeente aan de uitbreiding van de stationshal.

Groen en duurzaam busstation

Wie zich over het Stationsplein beweegt, ziet dat de eerste voorbereidende werkzaamheden al zijn begonnen. Vorige week werd gestart met de sloop van het dak van de GAK-kelder. Vanaf 24 september wordt de Interwijktunnel onder het spoor ongeveer twee maanden afgesloten. De sloop van de GAK-kelder zelf is naar verwachting eind dit jaar afgerond. Daarna wordt er een tijdelijk busstation aangelegd en vervolgens het nieuwe, groene en duurzame busstation met elektrische bussen. Het ontwerp voor dit nieuwe busstation is gemaakt in samenwerking met Transdev en de provincie Noord-Holland. Het krijgt een aantrekkelijke ‘ombrière’ - ofwel schaduw biedende overkapping - voor busreizigers. Het streven is het nieuwe busstation te realiseren vóór de oplevering van de busbaan HOV in ’t Gooi eind 2022.

De openbare ruimte in het Stationsgebied wordt aantrekkelijker en groener en draagt bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Dit gebeurt onder andere door ruimte te maken voor water, zowel boven als onder de grond.

Meer informatie

Zie bijgaande infographic voor wat er tot 2030 gebeurt in het Stationsgebied. Nog meer weten over de vernieuwing van het Stationsgebied, de Uitvoeringsnota en de diverse deelprojecten? Kijk dan op www.hilversum.nl/stationsgebied

tijdlijn stationsgebied