Pers en woordvoering

Op deze pagina staat meer informatie voor de Pers en de contactgegevens van onze woordvoerders. Persberichten vanuit de gemeente Hilversum worden verstuurd door het team bestuurscommunicatie als het onderwerpen van het college betreft of door de griffie als het de raad betreft. Deze zijn ook op onze website terug te vinden onder nieuws.

Contact

  • Het algemeen telefoonnummer voor de pers: 06 34 34 20 75
  • Het algemeen e-mailadres: pers@hilversum.nl (voor niet-spoedeisende vragen)
  • Het telefoonnummer voor raadscommunicatie is (035) 629 2522
  • Het e-mailadres is griffie@hilversum.nl (voor niet-spoedeisende vragen)

Perslijst

Wekelijks versturen wij persinformatie naar ontvangers op onze perslijst. Wat ontvangt u als op onze perslijst staat?

Wilt u ook op deze lijst staan, dan kunt u een mail sturen aan: pers@hilversum.nl.

Woordvoering Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Pieter Broertjes Geke Uninge 06 10 04 01 86
Wethouder Karin Walters  Margot van den Berg 06 36 13 70 58
Wethouder Annette Wolthers Julie van Traa 06 40 41 24 25
Wethouder Floris Voorink  Kristel Klomp 06 18 86 82 81
Wethouder Arno Scheepers  Margot van den Berg 06 36 13 70 58
Wethouder Bart Heller Julie van Traa 06 40 41 24 25
Wethouder Gerard Kuipers Kristel Klomp 06-18 86 82 81

Raadscommunicatieadviseur gemeenteraad

Liesbeth Michels
l.michels@hilversum.nl
(035) 629 2522 / 06 40 87 21 09