Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Pers en woordvoering

Op deze pagina staat meer informatie voor de Pers en de contactgegevens van onze woordvoerders. Persberichten vanuit de gemeente Hilversum worden verstuurd door het team bestuurscommunicatie als het onderwerpen van het college betreft of door de griffie als het de raad betreft. Deze zijn ook op onze website terug te vinden onder nieuws.

Contact

Perslijst

Wekelijks versturen wij persinformatie naar ontvangers op onze perslijst. Wat ontvangt u als op onze perslijst staat?

 • Persberichten
 • Persuitnodigingen
 • Weekagenda van collegeleden
 • Openbare besluitenlijst van het college van B&W (persflits)

Wilt u ook op deze lijst staan, dan kunt u een mail sturen aan: pers@hilversum.nl.

Woordvoering Burgemeester en Wethouders

 • Burgemeester Pieter Broertjes   Geke Uninge, 06 10 04 01 86
 • Wethouder Bart Heller                Kristel Klomp, 06 44 70 81 85
 • Wethouder Floris Voorink           Kristel Klomp, 06 44 70 81 85
 • Wethouder Karin Walters           Margot van den Berg, 06 16 44 62 31
 • Wethouder Annette Wolthers    Saida Ahyad, 06 21 32 99 55
 • Wethouder Arno Scheepers     Margot van den Berg, 06 16 44 62 31
 • Wethouder Gerard Kuipers       Saida Ahyad, 06 21 32 99 55

Raadscommunicatieadviseur gemeenteraad

Liesbeth Michels
l.michels@hilversum.nl
(035) 629 2522 / 06 40 87 21 09