Pers en woordvoering

Op deze pagina staat meer informatie voor de Pers en de contactgegevens van onze woordvoerders. Persberichten vanuit de gemeente Hilversum worden verstuurd door het team bestuurscommunicatie als het onderwerpen van het college betreft of door de griffie als het de raad betreft.

Contact

  • Het algemeen telefoonnummer voor de pers: 06 34 34 20 75
  • Het algemeen e-mailadres: pers@hilversum.nl (voor niet-spoedeisende vragen)
  • Het e-mailadres van de griffie is griffie@hilversum.nl (voor niet-spoedeisende vragen)
  • De griffier van de gemeente Hilversum 06 22 33 66 71
  • Raadscommunicatie adviseur 06 40 87 21 09

Perslijst

Wekelijks versturen wij persinformatie naar ontvangers op onze perslijst. Wat ontvangt u als op onze perslijst staat?

Wilt u ook op deze lijst staan, dan kunt u een mail sturen aan: pers@hilversum.nl.