Koninklijke Onderscheidingen 2022

Hier vindt u een overzicht van de Koninklijke onderscheidingen van 2022

Bijzondere Hilversummers! Dat vinden vele om hen heen maar vandaag laat ook de Koning zijn waardering blijken en decoreert burgemeester Gerhard van den Top deze helden met een Koninklijke Onderscheiding.

Speeches

Bert van Haren - Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Bert van Haren, een hele bekende naam voor veel Hilversummers.

Samen met echtgenote Inge van Haren ben jij sinds 1983 eigenaar van sportschool Van Haren Sport & Welness.

Naast sportschooleigenaar en sportdocent ben jij een autoriteit binnen de Jiu Jitsu wereld. Jiu Jitsu betekent "zachte kunst" of "soepele techniek". Een zelfverdedigingskunst waarmee men binnen een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen.

De afgelopen bijna veertig jaar heb jij vele sporters opgeleid. Een aantal leerlingen zijn dankzij jouw inspanningen zelfs Nederlands-, Europees- of Wereldkampioen geworden.

Wij kunnen rustig stellen dat jij Jiu Jitsu  als wedstrijdsport naar een hoger niveau hebt gebracht.

Naast alle werkzaamheden voor de sportschool en het geven van sportlessen, heb jij je ook jarenlang ingezet als vrijwilliger.

Een belangrijke vrijwilligerstaak was jouw inzet voor de Jiu Jitsu International Federation (JJIF). Jij was actief als internationaal scheidsrechter. Hier werd later de functie van  internationaal coach van de coaches en intermediair tussen de coaches en scheidsrechters aan toegevoegd. In 2012 werd jij door hen zelf benoemd tot World Instructor.

Vanaf 1992 tot de dag van vandaag verricht  jij werkzaamheden voor Judo Bond Nederland (JBN). Als bondscoach en lid van de technische staf voor de nationale wedstrijd-kernploeg Jiu Jitsu. Als bondscoach was jij verantwoordelijk voor de trainingen en de coaching van de kernploegleden bij nationale- en internationale toernooien en kampioenschappen.

Onder jouw leiding zijn meer dan twintig individuele EK en WK-titels behaald. Naast deze titels werden ook bij diverse edities van de World Games erepodiumplaatsen behaald door Nederlandse Jiu Jitsuka’s.

Na 2012 ben jij voor Judo Bond Nederland nog een aantal jaar actief geweest als adviseur.

Jij bent ook nationaal actief als examinator. Op districtsniveau en op landelijk niveau. Ook maakte je deel uit van diverse districtscommissies van het district Midden-Nederland, waaronder de gradencommissie. Hiervan ben jij sinds 2005 voorzitter.

Het bondsbestuur van Judo Bond Nederland heeft al eerder haar waardering voor alle inzet uitgesproken. In 2013 werd het bondsridderschap met het bronzen ereteken toegekend voor alle onbezoldigde vrijwilligerstaken. Voor alle technische kwaliteiten is in september 2019 nog een erepromotie toegekend in de vorm van het toekennen van de rood-witte band voor de achtste dan, in vaktermen de hachi-dan. De hoogte van de dan geeft het niveau aan in Jiu Jitsu.

Dit achtste dan is zeldzaam. In Nederland is er nog slechts één coach met de achtste dan, één met de negende dan en één met de tiende dan.

Bert van Haren, gelet op jouw jarenlange inzet voor met name de Jiu Jitsu-sport,  kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving en anderen hebt geïnspireerd.

Dit is mede dankzij jouw vrouw Inge niet onopgemerkt gebleven in Den Haag. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Robert Eduard van Haren te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter de Moes - Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Enkele jaren voordat Peter de Moes vanwege pensionering zijn functie als geluidstechnicus bij de Nederlandse Omroep Stichting beëindigde, werd hij al vrijwilliger bij de “Westveense Molen” in Woerdens Verlaat, een onderdeel van de Stichting De Utrechtse Molens.

Hij was tot zijn 75ste verjaardag één dag per week de molenaar en verantwoordelijk voor de zorg en het onderhoud van deze molen.

Na de pensionering in 1990 werden aan zijn wekelijkse molenaarsdag nog twee vrijwilligerswerkzaamheden toegevoegd, namelijk bestuurslid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) en vrijwilliger bij de Stichting Molendocumentatie (SMD).

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars viert dit jaar haar vijftig jarig jubileum. Er zijn helaas nog maar enkele beroepsmolenaars in ons land en Nederland telt ruim 1200 molens. De meeste molens worden draaiende gehouden door de ruim 1500 vrijwilligers, die zijn aangesloten bij het Gilde, waaronder dus ook Peter.

Het Gilde heeft ruim elf jaar op de inzet van Peter mogen rekenen.

Als bestuurslid hield Peter zich naast de algemene bestuurstaken vooral bezig met de opleidingsgerelateerde zaken.

Het ambacht van molenaar dreigde namelijk  uit te sterven. Peter heeft zich ingezet om dit cultureel erfgoed te behouden. Hij was betrokken bij de totstandkoming van een onderwijspakket "De Basisopleiding". Namens het Gilde was Peter ook lid van de werkgroep Opleiding en Examinering in samenwerking met vereniging De Hollandsche Molen. Deze vereniging examineert de kandidaten voor het molenaarsexamen en geeft de certificaten uit. Mede door dit onderwijspakket is het ambacht van molenaar niet uitgestorven en heeft het ambacht van molenaar van UNESCO de erkenning van immaterieel erfgoed gekregen.

Peter was ook redactielid van het verenigingsblad van het Gilde; de Gildebrief genaamd.

Hiervoor heeft hij vele artikelen geschreven. Er zijn meer dan veertig publicaties uitgebracht, waaronder het historisch overzicht van de Utrechtse molens in oorlogstijd.

Naast het opleiden van molenaars, heeft Peter zich ruim dertig jaar ingezet als vrijwilliger voor de Stichting Molendocumentatie (SMD). Deze stichting beheert het archief van de vereniging “De Hollandsche Molen”; een vereniging die zich inzet voor het behoud van de molens.

Met andere vrijwilligers heeft hij de geschiedenis ten aanzien van de Nederlandse molen vastgelegd door het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties. In de jaren negentig door middel van het bijhouden van een papieren- en fotoarchief en de laatste jaren middels een digitaal archief.

Peter de Moes, gelet op jouw jarenlange inzet voor met name de Nederlandse molens,  kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving en anderen hebt geïnspireerd. Dit verdient openlijke waardering en deze waardering wordt vandaag toegekend.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd, Pieter Joost de Moes te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Paul Solleveld - Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Om een goed beeld te krijgen van jouw bijzondere verdiensten, wil ik graag jouw carrière onder de aandacht brengen.

Na werkzaam te zijn geweest bij Buma-Stemra, trad jij in 1991 in dienst bij de brancheorganisatie NVPI; de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beelden geluidsdragers). In eerste instantie als adjunct-directeur en vervolgens vele jaren als algemeen directeur. In de afbouw van jouw carrière heb jij je ingezet als directeur Legal & Public Affairs en tot slot als freelance beleidsadviseur. Inmiddels heb jij per 1 januari 2021 jouw werkzaamheden voor NVPI neergelegd vanwege een welverdiend pensioen.

Als belangenbehartiger zorgde jij ervoor dat de ontwikkeling van het auteursrecht en het naburig recht in goede harmonie met de makers voortging. Jij leverde een grote bijdrage aan de verdere professionalisering van de verhoudingen en het bewustzijn van het belang van het auteursrecht en naburig recht bij de politiek en media. Mede dankzij jouw inspanningen is in 1993 in Nederland het naburig recht ingevoerd en hebben uitvoerende musici en platenlabels hun muziekopnamen beter kunnen exploiteren. Zonder de nieuwe inkomsten uit dit recht hadden velen de terugval door de intrede van het internet niet kunnen opvangen. Gesteld wordt dat dankzij dit recht het publiek, muziekgebruikers, makers en producenten van een groot aanbod aan nieuwe muziek profiteren.

Vanuit jouw werkzaamheden voor de NVPI zette jij je in voor diverse organisaties. Zo was jij één van de drijvende krachten achter de Stichting Auteursrechtmanifestaties (STAM). Deze stichting organiseerde met jouw medewerking van 1986 tot 1998 jaarlijks een symposium over een belangwekkend auteursrechtelijk onderwerp. Jij droeg bij aan de publicaties die naar aanleiding van de symposia werden uitgebracht en zette je in voor de voorlichtingsactiviteiten gericht op het onderwijs of het algemene publiek. Daarnaast bekleedde jij bestuursfuncties bij de Vereniging voor Auteursrecht, de Stichting Auteursrechtbelangen (thans de Federatie Auteursrechtbelangen) en was jij voorzitter van het Platform Creatieve Media lndustrie.

Ook de Stichting Edison heeft ruimschoots van jouw inzet mogen genieten.

Ondanks jouw pensionering blijf jij betrokken bij het auteursrecht. Jij bent nu algemeen secretaris van de Federatie Auteursrechtbelangen, het samenwerkingsverband van organisaties van makers, van exploitanten en collectief beheersorganisaties.

In binnen- en buitenland wordt jij gerespecteerd als een pleitbezorger van het auteursrecht; jij participeerde in de contacten met Europese politici en ambtenaren over de richtlijnen en beleidsinstrumenten in relatie tot het auteursrecht en de naburige rechten. Ook was jij  regelmatig het Nederlands aanspreekpunt in de delegatie van de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

Door de huidige directeur van  NVPI wordt gesteld, dat Paul Solleveld een stempel heeft gezet op de muziekindustrie en op het partnership tussen industrie en de makers.

Naast deze indrukwekkende werkzaamheden, heb jij nog meer activiteiten verricht:

Gedurende 13 jaar was jij  medeorganisator van de Sena Guitar Awards, een talentenwedstrijd voor gitaristen tot 21 jaar. Jij was verantwoordelijk voor de sponsorwerving, stelde de jury samen en fungeerde ook als jurylid

Ook was jij 5 jaar medeorganisator van de Battle of Schoolbands, een jaarlijkse landelijke talentenjacht van schoolbands. Ook hiervoor was jij verantwoordelijk voor de sponsorwerving, stelde jij de jury samen en fungeerde als jurylid.

Ook was jij als medeorganisator betrokken bij The Guitar Experience, een evenement waarbij nationale- en internationale gitaristen met elkaar speelden. Tijdens het evenement werd een gitaarveiling gehouden, waarvan de opbrengst ten goede kwam van muziek voor kinderen in ziekenhuizen.

En last but not least ben jij medeoprichter, bestuurslid en thans lid van de Raad van Advies van Stichting Muziekids. Deze stichting realiseert muziekstudio's in de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen, waar kinderen onder professionele begeleiding muziek kunnen maken. Muziekids is inmiddels in Nederland een begrip geworden.

Uit jouw grote staat van dienst blijkt, dat jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan de ontwikkeling en de bescherming van het auteursrecht en het naburig recht. Dit zijn persoonlijke bijzondere verdiensten. Jij hebt werkzaamheden verricht, die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Gelet op deze verdiensten, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Paul Reinier Cornelis Solleveld te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Paulina van Tol  - Lid in de orde van Oranje-Nassau

Paulina van Tol, jij bent naast jouw werkzaamheden voor Autobedrijf Van Tol een onmisbare vrijwilliger èn bestuurslid van tennisvereniging HLTC Hoogerheide. Vanaf 2005 ben jij veelal tijdens het tennisseizoen van april tot en met oktober te vinden bij deze tennisvereniging.

Als bestuurslid heb jij je ontfermd over de portefeuille Evenementen en Clubgebouwbeheer. Dit zijn belangrijke pijlers voor een tennisvereniging.

Jij initieert evenementen en toernooien, zoals het grootste toernooi van de vereniging; het jaarlijkse negendaagse Open Toernooi Hoogerheide met 35 onderdelen en circa 400 deelnemers.

Hiervoor regel jij de inschrijvingen, verzorgt de wedstrijdindeling, zorg jij dat de reglementen up-to-date zijn en informeer jij de bondsgedelegeerde. Ook draag jij zorg voor de invulling van de juiste vrijwilligers en stuurt hen ook aan.

Het Clubgebouwbeheer is bij jou ook in goede handen.  Jij bent verantwoordelijk voor de bevoorrading en regelt de bezetting van de bardiensten van de kantine. De leden moeten jaarlijks 2 verplichte bardiensten draaien. Bij onverwachte uitvalregel jij weer vervanging of spring jij vaak zelf bij.

Een hele opgave om de bezetting goed te regelen. De kantine is 32 weken per jaar, 7 dagen per week geopend en er zijn gemiddeld 5 bardiensten per dag. Dit naast alle evenementen die nog plaatsvinden.

Naast de bestuurstaken ben jij ook altijd als vrijwilliger aan het werk. Geen taak is jou onbekend en jij bent daar, waar handjes tekort komen of zijn uitgevallen. Jij kent bijna alle leden van de vereniging, bent altijd aanwezig met een zeer grote betrokkenheid.

Jij bent HET gezicht van HLTC Hoogerheide.

Als gemeente hebben wij jou hiervoor in 2018 al een gemeentelijke waardering mogen toekennen. Tijdens de Hilversumse sportverkiezing is jou de Rinus Schaapprijs toegekend. Deze prijs wordt jaarlijks aan een vrijwilliger toegekend die zich vol overgave heeft ingezet voor zijn of haar sportvereniging.

Vandaag wordt hier een grote waardering aan toegevoegd, namelijk een koninklijke waardering. Jouw jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de sportverenging is in Den Haag niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd, Paulina Leontine van Tol te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Martin Triebels - Lid in de orde van Oranje-Nassau

Martin Triebels, jij bent vanmorgen naar het Raadhuis gekomen voor een overleg met wethouder Floris Voorink.

In plaats van een vergadering, maak jij nu deel uit van een hele feestelijke zetting en ben je ook het leidend voorwerp in deze feestvreugde.

Allereerst wil ik stilstaan bij het grote verdriet waar jij mee te maken hebt.

Bijna een jaar geleden heb jij plotseling jouw echtgenote Truus moeten missen en het gemis is nog steeds enorm. 

Nadat zij in 2000 een herseninfarct kreeg, werd zij geheel invalide. Jarenlang heb jij geprobeerd om jouw fulltime baan als arbeidsdeskundige van het UWV en de dagelijkse zorg voor jouw echtgenote te combineren. Dit bleek op lange termijn niet haalbaar en in 2008 heb  jij derhalve gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. 

Jij kon je nu volledig richten op de mantelzorg, want het inschakelen van thuiszorg vond jij geen optie.

Jouw focus lag op het zoveel mogelijk uit het leven halen en verzamelen van alle kennis en kunde om het leven van jouw echtgenote draaglijker te maken. Jij probeerde het mogelijk te maken om op allerlei manieren deel te blijven nemen aan de samenleving op een zo hoog mogelijk niveau. Zo heb jij een speciale aangepaste fiets ontwikkeld om toch samen activiteiten te kunnen ondernemen, werd jij vrijwilliger van een badmintongroep voor mensen met een beperking en las jij haar de kranten en boeken voor.

Helaas heeft de vreselijke Coronapandemie toegeslagen. Zij is afgelopen 4 mei overleden en jij hebt niet eens de mogelijkheid gehad om op een goede manier afscheid van haar te kunnen nemen.

Jij nam het initiatief om als gemeente stil te staan bij al het leed dat Corona heeft veroorzaakt. Dit heeft geresulteerd in een door de Uitvaartstichting Hilversum georganiseerde jaarlijkse herdenking op 1 februari op begraafplaats Zuiderhof “een avond vol licht” genaamd.

Op deze avond worden alle mensen herdacht die in Hilversum en omgeving aan Corona zijn overleden of overleden zijn in Coronatijd.

Nadat jij abrupt afscheid hebt moeten nemen van jouw echtgenote, ben jij nog steeds als vrijwilliger betrokken bij de badmintongroep voor mensen met een beperking en revalidanten.

Jij neemt deel aan het badmintonnen, biedt een luisterend oor en zorgt voor een noodzakelijke lach. Tot op de dag van vandaag  kunnen zij nog op jou rekenen.

Naast de mantelzorg voor Truus, heb jij je ook jarenlang ingezet voor de buurtgroep Liebergerweg. 

Jij bent voorzitter van de buurtgroep en hierdoor de gesprekspartner van de gemeente Hilversum. De buurtgroep komt op voor de belangen van de buurtbewoners ten aanzien van de bouwplannen van de gemeente en de veiligheid in de buurt.

Jij doet dit op integere wijze. Mede door jouw inbreng zijn plannen aangepast, worden zorgen omgezet in actie en is de cohesie in de straat versterkt.

Vele buurtgenoten doen een beroep op jou. Voor advies, voor hulp in hun contact met de gemeente of om aandacht te vragen voor een probleem in de straat.

Door jouw inzet en constructieve opstelling, wordt de buurt en daarmee Hilversum, beter.

Jouw jarenlange inzet ten bate van de samenleving heeft geresulteerd in de toekenning van een bijzondere waardering.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd, Martin Triebels te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Marga Verheggen – Stax  en Martin Verheggen - Lid in de orde van Oranje-Nassau

Het komt bijna nooit voor, maar tijdens de lintjesregen van vandaag is het niet één echtpaar, maar zijn er zelfs twee echtparen die in aanmerking komen voor een speciale waardering.

Marga en Martin Verheggen, beiden van onmisbare waarde voor het Leger des Heils Midden-Nederland en zeer intensief betrokken bij de opvang van pleegkinderen.

In de afgelopen ruim 30 jaar hebben jullie ruim 80 (!!!) pleegkinderen opgevangen.

Vanaf 1990 zijn jullie als gezinshuismoeder en gezinshuisvader aan het Leger des Heils verbonden. Naast jullie “eigen” twee kinderen Mathijs en Meinder, hebben jullie jarenlang doorlopend vier pleegkinderen en vaak ook een baby voor een kortere- of langere periode in huis en in jullie gezin opgenomen. Sommige kinderen bleven enkele weken, sommige bleven enkele jaren…. Tot er zicht was op terugplaatsing of een langdurige pleegzorgplaats elders.

De omschrijving gezinshuismoeder en gezinshuisvader werd in 2006 gewijzigd in pleegouders en met name in de crisisopvang. 

Jullie staan op de lijst van de bereikbaarheidsdienst en kunnen binnen - en buiten kantooruren gebeld worden voor de opvang van een kind. Soms blijft een kind een nachtje, soms meer dan een jaar als het nog niet duidelijk is of het kind terug naar ouders of naar familie kan. Jullie deur staat ook altijd open voor broertjes en/of zusjes uit één gezin. Jullie willen voorkomen dat ze afzonderlijk moeten worden geplaatst.

De periode van opvang wordt vaak overschreden omdat jullie als opvangouders extra overplaatsingen voor de kinderen willen voorkomen. De kinderen blijven vaak tot er toekomstperspectief duidelijk is en een thuisplaatsing of een doorplaatsing naar een definitieve vervolgplek gerealiseerd kan worden. Een ander belangrijk aspect is, dat jullie de biologische ouders letterlijk en figuurlijk omarmen. Zij worden door jullie zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van het kind en bouwen vaak een goede band met de biologische ouders op.

Marga, naast jouw zorg voor alle kinderen, heb jij ook nog tijd gevonden om de afgelopen 27 jaar als vrijwilliger bij te springen bij het kinderkledingmagazijn van het Leger des Heils Hilversum. Later heb jij deze vrijwilligerswerkzaamheden uitgebreid met werkzaamheden voor de kledingwinkel van het Leger des Heils, namelijk het sorteren van de binnengekomen kleding.

Martin, tot 2017 heb jij het pleegouderschap moeten combineren met een fulltime functie als docent wiskunde en natuurkunde en mentor van de brugklas aan het A. Roland Holst College. Maar ook na jouw pensionering hebben zij nog steeds op jouw inzet en kennis mogen rekenen. Tot 2020 was je als examen-coördinator nog steeds verbonden aan de school.

Jouw fulltime functie betekende niet, dat de zorgtaken voor het grootste deel voor rekening van Marga kwamen. Na een lange werkdag, ging het thuis verder met de pleegkinderen die alle aandacht nodig hadden. De avonden, weekenden en vakanties waren daarom ook altijd ingevuld. Er is destijds zelfs een busje aangeschaft, zodat alle kinderen ook mee konden bij activiteiten en vakanties.

Marga en Martin, jullie jarenlange inzet als pleegouders is niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd, Margaretha Elizebeth Maria Verheggen – Stax en Martinus Petrus Gertruda Maria Verheggen vanwege hun persoonlijke verdiensten op het terrein van de pleegzorg, te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Marian Verweij – de Lange en Kees Verweij  - Lid in de orde van Oranje-Nassau

Marian en Kees, jullie zijn een van de eerste bewoners van het eerste Nederlandse centraal wonen project “de Wandelmeent”.

Graag geef ik een korte uitleg over dit unieke project.

Midden in de woonwijk Hilversumse Meent ligt sinds 1977 het eerste Nederlandse centraal wonen project genaamd “de Wandelmeent”.

Destijds een woonexperiment dat door de bouw, het beheer en het sociaal verkeer de aandacht trok in binnen- en buitenland.  Het betreft een straat met 50 woningen, gemeenschappelijke ruimtes en gemiddeld 100 bewoners van alle leeftijden. De huizen hebben ronde daken en rode gevels met gele-  of blauwe kozijnen en in de straat mogen geen auto’s of fietsen rijden.

De bewoners dienen zelf vorm te geven aan- en zijn verantwoordelijk voor de manier waarop men wilt wonen en gestalte wilt geven aan de eigen woonomgeving. Zij zijn ook zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de gemeenschappelijke ruimtes en ook voor het “samen doen wat samen kan”.

“De Wandelmeent” heeft daardoor verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals een ontmoetingsruimte , een gemeenschappelijke tuin, een hobbyruimte , een sauna, een fitness, een jongerenruimte en drie logeerkamers.

Om dit allemaal in goede banen te leiden, kent de woongroep twee bestuurlijke organen, namelijk de Stichting en de Bewonersvereniging.

De Stichting beheert het complex namens de woningcorporatie. Iedere huurder is donateur van de Stichting. Het bestuur draagt zorg voor de zakelijke kant zoals o.a. de zorg voor energielevering, huurcontracten, huurinning en is gesprekspartner van de woningcorporatie.

De Bewonersvereniging is verantwoordelijk voor de menselijke kant en draagt het motto uit “Samen doen wat samen kan”. Hier wordt zorg gedragen voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes en het organiseren van evenementen.

Ook van deze vereniging is iedere bewoner lid.

Er is natuurlijk een verschil tussen lid zijn van een vereniging of Stichting of ook bestuurslid zijn en bestuurstaken verrichten.

Ik richt mij nu als eerste tot Marian Verweij - de Lange.

Marian, jij hebt  vanaf de oprichting in 1977 vele functies bekleed in de Bewonersvereniging; zoals het technisch beheer, verschillende perioden voorzitter, penningmeester en ook adviseur voor het bestuur.

Hiernaast heb jij vanaf het begin in 1977 de coördinatie van de sociale activiteiten en gemeenschapsruimte onder jouw hoede genomen. Vele activiteiten zoals rommelmarkten, jubileumvieringen, kinderfeesten, concerten en ontmoetingsbijeenkomsten heb jij mede-georganiseerd.

Gedurende de afgelopen vijfenveertig jaar ben jij door jouw inzet en vaak onzichtbaar leiderschap van belangrijke waarde gebleken voor dit unieke woonproject. 

Ook Kees Verweij heeft vele functies vervuld.

Kees, als bestuurslid heb jij jarenlang de belangen van de bewoners behartigd en advies gegeven. Ook was en ben jij nog steeds lid van de kascommissie die jaarlijks de penningmeester controleert.

Vele jaren was jij ook lid van de vertrouwenscommissie voor bewoners met financiële problemen. Ook beheerde jij het archief van het project  “de Wandelmeent”. Dit archief diende als voorbeeld voor de inmiddels 70 andere Centraal Wonen projecten verspreidt over Nederland.

Vanaf 1985 ben jij ook de coördinator van het beheer en het onderhoud van de gemeenschapstuinen bij het wooncomplex. Jij draagt zorg voor  het beheer en dagelijks onderhoud van de tuinen, bedenkt en bouwt speelplekken voor de kinderen en realiseerde zelfs een “praatkuil” voor de jeugd. In samenwerking van de gemeente werd een groene fietssluis gebouwd door de gemeenschapstuin om zodoende het fietsverkeer te reguleren.

Jij bent een praktisch steunpunt voor de vele activiteiten van de verschillende bewoners. Van het helpen bouwen van schuttingen, tot technische ondersteuning bij de verschillende activiteiten.

Niet alleen in de Wandelmeent, maar ook bij Hospice Kajan draag jij zorg voor het onderhoud van de tuin.

Marian en Kees, jullie jarenlange inzet voor het centraal wonen project “de Wandelmeent”  is niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd, Maria Geertruida Johanna Verweij – de Lange en Cornelis Hendricus Maria Verweij vanwege hun persoonlijke verdiensten te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Eigenlijk zouden er vandaag in Hilversum 10 onderscheidingen worden uitgereikt, maar de minister van Defensie zal vanmorgen in Den Haag namens de Koning een onderscheiding uitreiken aan Willem Helfferich. Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor met name het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht en het blad “Onze Luchtmacht” wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zelf iemand voordragen

  • Wilt u dat uw vriend/kennis/familielid tijdens de 'lintjesregen' (de dag voor Koningsdag) in het zonnetje wordt gezet? Dan moet uw voorstel uiterlijk 15 juli voorafgaand aan Koningsdag bij de gemeente binnen zijn.
  • Is er een andere bijzondere gelegenheid waar deze persoon het lintje zou moeten krijgen? Dan moet u uw voorstel minimaal 6 maanden vóór de uitreiking opsturen
  • meer informatie over de koninklijke onderscheiding