Koninklijke Onderscheidingen 2021

Hier vindt u een overzicht van de Koninklijke onderscheidingen van 2021.

Vanwege alle maatregelen in verband met het coronavirus is er dit jaar een aangepaste viering. Loco Burgemeester Karin Walters heeft telefonisch contact opgenomen met iedereen die in Hilversum een koninklijke onderscheiding is toegekend, om hen persoonlijk op de hoogte stellen van deze koninklijke waardering.

Speeches

Dhr. Roel (R.W.C.) Blaak - Lid in de orde van Oranje-Nassau

TKF280421 KO DHR BLAAK 03De naam Roel Blaak (81) is een bekende naam bij Golfclub ’t Jagerspaadje.
Roel, jij bent sinds 29 oktober 2002 lid van deze golfclub. Al vrij snel nadat jij lid bent geworden, ben jij buiten het golfen om, direct na je pensionering in 2003, ook als enthousiaste vrijwilliger actief geworden voor deze club en heb jij je al snel onmisbaar gemaakt. Ruim 17 jaar was jij  één van de vrijwilligers van Golfclub ’t Jagerspaadje. Ik zeg was, want afgelopen juni heb jij het vrijwilligerswerk overgedragen om meer tijd aan jouw kleinkinderen te kunnen besteden.

Ik wil echter stil staan bij het door jou verrichte vrijwilligerswerk.

Een van de commissies waar het hele jaar door werk-aan-de-winkel is betreft de Clubhuiscommissie. Deze commissie regelt niet alleen de “barbezetting” maar ook de dagelijkse gang van zaken in-  en rond het Clubhuis. Binnen dit team van 6 mensen had jij een prominente rol. Met een tomeloze inzet regelde jij allerlei zaken. In eerste instantie was jij betrokken bij de verbouwing van het clubhuis en daarna met het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken in het clubhuis. Jij hield niet alleen de voorraad bij maar deed ook de inkoop van de drank en zorgde voor tijdige bestelling van alle andere benodigdheden en onderhoud/reparaties aan - of binnen het clubhuis, zoals bijvoorbeeld de koelkasten, het koffiezetapparaat, de tapinstallatie, het meubilair, de geluidsinstallatie, het glaswerk en de terrasoverkapping. Van de selectie en aankoop van apparatuur zoals een nieuw koffiezetapparaat, een nieuwe -gesponsorde- tap van Heineken, vervanging van koelkasten tot het tijdig vernieuwen van de doppen van de terrasstoelen.

Jij bent een man met oog voor detail die overal én op het juiste moment onopvallend aanwezig was. Je controleerde de rekeningen en boekte ze in. Aan de hand hiervan verstrekte je advies aan het Bestuur voor de prijsbepaling van de consumpties. In de wintermaanden controleerde je ook de verwarmingsinstallatie. Je was het eerste aanspraakpunt vanuit de club voor de leveranciers, brandbeveiliging, en vrijwel 24/7 beschikbaar bij calamiteiten.

Roel, jij was ruim 17 jaar HET aanspreekpunt voor allerlei zaken bij Golfclub 't Jagerspaadje en dat helemaal op vrijwillige basis, geen enkele vergoeding stond daar tegenover. Jij vormde een onmisbare schakel in de Clubhuiscommissie. Jouw tomeloze inzet was een voorbeeld voor andere leden en hebben er ook van geprofiteerd. Zoals eerder gemeld, heb jij vanaf 1 juni 2020 heb jij een stapje terug gedaan. Een groot verlies voor ’t Jagerspaadje.

Beste Roel, gelet op jouw jarenlange inzet voor met name Golfclub ’t Jagerspaadje,  kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Roeland Willem Cornelis Blaak te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 29 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Mw. Herma (H.M.) Bosma - Lid in de orde van Oranje-Nassau

bosmaHerma Bosma (68), jij bent een onmisbaar lid van - en voor de Protestantse Gemeente Hilversum en met name voor de Bethlehemkerk.
Als ouderling, coördinator van de ouderlingen en  sectiehoofd, zet jij je jarenlang vol overgave in voor jouw medemens. Jij doet dat veelal in stilte, maar je staat altijd klaar om jouw naasten te helpen.

Naast het ouderlingschap heb jij gedurende vele jaren ook verschillende andere vrijwilligerswerkzaamheden verricht, zoals o.a.:

 • eindredacteur van het contactblad "de Wegwijzer;"
 • aanspreekpunt bij afwezigheid van de predikanten;
 • contactpersoon en secretaris van de consistorie;
 • secretaris van de Gereformeerde Diaconie;
 • lid van de beroepingscommissie van de wijkgemeente Grote Kerk Hilversum;
 • coördinatie en begeleiding van de Samen op Weg vakanties voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen en
 • de organisatie van kloosterreizen en Ionavieringen.

Daarnaast heb jij je ingezet om hulp te bieden aan Stichting Jonge Meesters Wilp, onderdeel van de Stichting Behoud Dorpskerk Wilp. Deze stichting faciliteert jonge talenten klassieke muziek. Jij hebt jouw enorme netwerk ingezet en kan worden aangemerkt als een echte adviseur en ambassadeur voor het klassieke muziekpodium.

Tot slot  kan ook nog jouw inzet voor de woonwijk Kerkelanden worden gemeld. Jij was jarenlang coördinator en medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het project en van het boek "het verhaal van Kerkelanden, 50 jaar". Een project en een boek, dat een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschapsvorming in de woonwijk Kerkelanden en daarmee aan de gemeente Hilversum als geheel.  

Een indrukwekkende staat van dienst, waarbij ik moet opmerken, dat jij deze werkzaamheden tot 2018 nog verrichtte naast jouw functie als muzieksamensteller Radio 4 van de NCRV.

Beste Herma, gelet op jouw jarenlange inzet op het terrein van het kerkelijk leven, voor met name de Protestantse Gemeente Hilversum, kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Hermanna Roelina Bosma te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 28 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Mw. Wil (W.J.J.) Drenth – Oorebeek - Lid in de orde van Oranje-Nassau

TKF290421 WIL DRENTH 05De naam Drenth is een hele bekende naam voor de gemeente Hilversum. Al vele jaren mogen wij namelijk samenwerken met Miep Drenth. Haar inzet is voor de griffie van de gemeente Hilversum onmisbaar. Maar wij komen echter niet voor Miep. Het blijkt dat u de moeder bent van Miep en speciaal voor u zijn wij nu hier.

Mevrouw Wil Drenth-Oorebeek (85), u bent een warm - en bevlogen pastoraal medewerkster voor de Regenboogkerk in Hilversum.
Ondanks dat u het als jonge weduwe niet altijd makkelijk heeft gehad, heeft u zich altijd van harte ingezet voor haar medemens.
Ik wil een aantal vrijwilligerstaken opnoemen:

 • U was jarenlang bestuurslid van het kerkelijk kinderkoor “Gloria” en heeft de repetities en uitvoeringen begeleid.
 • U was vrijwilliger bij de Stichting Versa Welzijn en fungeerde wekelijks als begeleider van de knutselclub voor kinderen in het wijkcentrum.
 •  was diaken van de Protestantse gemeente Zuiderkerk / Regenboogkerk en verleende in deze hoedanigheid praktische steun aan uw medemensen binnen- en buiten de kerk. Ook nam u deel aan de lokale interkerkelijke projecten.
 • U bezoekt, onderhoudt het contact, en verzorg hand-en-spandiensten voor dertien ouderen.
 • U fungeert als chauffeur en begeleider. U draagt de wekelijkse zorg voor het vervoer van een aantal gemeenteleden met een beperking. U brengt ze van het woonzorgcentrum naar de kerk en terug. Ook begeleidt u hen tijdens de dienst.

Ook KWF kankerbestrijding kon 30 jaar lang op uw medewerking als collectatntrekenen.

Kortom, u bent een dame met het hart op de goede plaats en oog en inzet voor uw medemens. U verdient het om openlijke waardering te krijgen voor al uw verdiensten.
Mevrouw Wil Drenth - Oorebeek, gelet op uw jarenlange inzet kan worden gesteld dat zich geruime tijd heeft ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Wilhelmina Jacoba Johanna Drenth - Oorebeek te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 29 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

 

Dhr. Tom (T.M.J.) van Eijden - Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Tom van Eijden (77), voormalig eigenaar van Bouwbedrijf van Eijden B.V. Jij bent een man, die altijd voor iedereen klaar staat. Nog altijd wordt er dagelijks een beroep op je gedaan en dit is bijna nooit tevergeefs. Slechts jouw werkzaamheden voor de paardensport belemmeren eventuele inzet voor anderen.

Tom van Eijden is een bekende naam in de Nederlandse paardensport. Vanaf 1975 ben jij bestuurslid van Paardensportvereniging Hilversum. Destijds had Hilversum een grote naam in de paardensportwereld.
De Drafbaan Hilversum was één van de grootste - en best bezochte banen van Nederland.
De belangstelling voor de drafsport werd helaas minder en de drafbaan in Hilversum werd gesloten.
Jij hebt toen samenwerking gezocht èn gevonden in Alkmaar.
De paardensportvereniging Hilversum is in 2004 samengegaan met Paardensportvereniging Alkmaar en deze samenwerking vindt tot op de dag van vandaag nog plaats.
Deze vereniging beheert het complex van het drafcentrum in Alkmaar en biedt financiële ondersteuning bij de grasbaankoers. Daarnaast houdt jij je bezig met de uitvoering van technische zaken. Jij bent het technisch aanspreekpunt en bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de baan, de gebouwen, het licht en het geluid. Daarnaast zette jij je in voor de vernieuwing van de baan in 2009. Ook onderhoudt jij het contact met de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport.
Mede door jouw inzet, kunnen nog velen genieten van de paardensport en de koersdagen.

Naast jouw inzet voor drafcentrum Hilversum en vervolgens Alkmaar, ben jij ook initiatiefnemer, organisator en eindverantwoordelijke van de jaarlijkse Grasbaankoers in Hilversum.  Vanwege jouw enorme inzet en vele werk is de Grasbaankoers al vanaf 2009 een zeer succesvol evenement, met elk jaar een ander thema. Het evenement wordt jaarlijks door duizenden toeschouwers bezocht.
Daarnaast overleg jij met de andere landelijke grasbaankoersen en zet jij je in voor de vergunningsaanvraag en de sponsorwerving.

Voor deze enorme inzet voor de Grasbaankoersen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders jou op 24 mei 2019 de gemeentespeld van Hilversum toegekend.
Dit was een welverdiende plaatselijke waardering. Ook jouw enorme inzet voor de Nederlandse paardensport is landelijk gezien niet onopgemerkt gebleven. Vandaag wordt hier nog een grote landelijke waardering aan toegevoegd.

Tom van Eijden, gelet op jouw jarenlange inzet voor met name de paardensport,  kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Thomas Martinus Johannes van Eijden te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 28 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Dhr. S.J. de Hiep en Mw. M. de Hiep - Lid in de orde van Oranje-Nassau

TKF290421 ECHTPAAR DE HIEP 04Stefanus Jacobus de Hiep (78 jaar) en Martha de Hiep – Turksma (74 jaar)

Het komt niet vaak voor, dat beide echtgenoten tegelijkertijd een koninklijke onderscheiding wordt toegekend, maar in jullie geval kan het ook niet anders.

Jullie verrichten namelijk beiden dezelfde bijzondere verdiensten, namelijk het pleegouderschap voor een meervoudig beperkt meisje, Jasmin genaamd.
Vanaf 1986 hebben jullie de volledige zorg van het destijds 3-jarige meisje op jullie genomen. Een pleegdochter die zowel lichamelijk-  als geestelijk zwaar gehandicapt is, met een uitermate tragische achtergrond.
Dit vergde voor jullie beiden dag en nacht zorg en jullie leven moest hierop worden aangepast. Dat hebben jullie ruim elf jaar gedaan.
Pas nadat Jasmin te groot werd om adequate zorg te kunnen geven, hebben jullie de dagelijkse zorg voor jullie pleegdochter overgedragen aan een gespecialiseerde zorginstelling.
Dit betekende geen 24-uurs zorg meer, maar evengoed nog heel veel betrokkenheid, zorg en het behartigen van de belangen van Jasmin.
Naast alle gesprekken met de hulpverlening, het verlenen van de noodzakelijke financiële hulp, de aanschaf van toiletartikelen en  kleding en wat al niet meer, zijn jullie zeer regelmatig bij de zorginstelling Sherpa aanwezig. Jullie hebben zelfs een rolstoelfiets aangeschaft om wekelijks met Jasmin de omgeving per fiets te verkennen ( bij mooi weer natuurlijk).

Een echtpaar, dat zich zo inzet voor een meervoudig gehandicapt pleegkind, verdient openlijke waardering. Jullie hebben blijk gegeven van niet aflatende zorg. Dit is niet onopgemerkt gebleven.

Gelet op deze zorg en jullie jarenlange inzet als pleegouders, kan worden gesteld dat jullie je geruime tijd hebben ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Stefanus Jacobus de Hiep èn Martha de Hiep – Turksma te benoemen  tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 29 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Dhr. Alexander (A.C.W.) graaf van Limburg Stirum (Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Alexander (64), nog niet zo lang geleden heb jij afscheid genomen als eigenaar - en directeur van notariskantoor Van Limburg Stirum.
In deze functie heb jij altijd grote betrokkenheid getoond voor onze maatschappij en bij jouw medewerkers. Ondanks jouw drukke agenda heb jij altijd tijd en ruimte gemaakt voor professionele begeleiding van verschillende goede doelen en maatschappelijke organisaties. Door jouw enthousiasme heb jij ook jouw medewerkers hierbij betrokken.
Als voorbeeld noem ik de reizen naar Disneyworld voor kinderen met een verstandelijke beperking, jouw inzet voor de “Make-a-Wish Foundation”, de inzameling voor Stichting AAP, de financiële ondersteuning van de sportvereniging van de kinderen van jouw medewerkers en niet te vergeten de deelname van het notariskantoor aan de Hilversumse Santa-Run. Allemaal onder jouw leiding en mede door jouw initiatief.

Naast jouw reguliere werkzaamheden heb jij je jarenlang op diverse verschillende gebieden ingezet.
Een indrukwekkende lijst van vrijwilligerswerkzaamheden, waarbij vast nog enkele werkzaamheden ontbreken, maar ik doe een poging om er een aantal te noemen.

Vanaf 1996 ben jij medeoprichter, vrijwilliger, adviseur fondsenwerving en gedurende de jaren 1996 tot 2010 ook voorzitter van de Stichting “De Hof”.  Dit jaar kan jij het 25-jarig jubileum vieren!
Deze stichting zet zich in voor het beheer en behoud van de oudste begraafplaats van Hilversum, 'Gedenkt te Sterven' (1793). Na de sluiting in 1943 werd de volle rustplaats ernstig verwaarloosd. Onder jouw leiding werd de begraafplaats gerestaureerd en is het inmiddels een gemeentelijk monument. Ook werden er vier nieuwe monumenten geplaatst met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en werd de historische bomenplant teruggebracht. Dit mede dankzij jouw actieve fondsenwerving. Jij hebt je ingezet om het monument een plaats te geven in de lokale samenleving; door middel van het organiseren van rondleidingen, aandacht geven aan personen die er begraven liggen en optredens van culturele groepen. Inmiddels is “Gedenkt te sterven” niet meer weg te denken uit de Hilversumse samenleving.
Vanaf 2000 ben jij als vrijwilliger ook betrokken bij de Ingeborg Douwes Stichting (IDS). Deze organisatie werft fondsen voor psychosociale hulp aan kankerpatiënten en hun naasten. Zo ondersteunt de stichting o.a. de koepelorganisatie IPSO en de gespecialiseerde therapeutische centra en de inloophuizen; het Ingeborg Douwes Centrum te Amsterdam, het Cancer Centrum Amsterdam, de Integrale Kanker Centra en de vakvereniging NVPO voor
gezondheidspsychologen. Jij zet je in als juridisch adviseur en verzorgt de notariële akten.

Ook ben jij vanaf 2002 bestuurslid van de Stichting Schoonoord. Deze stichting beheert de Historische Tuin Schoonoord te Rotterdam die thans is opengesteld voor publiek. Ook hier verzorg jij onder andere het juridisch advies ten behoeve van de instandhouding van deze "groene oase midden in de stad”.

Gedurende vele jaren ben jij betrokken bij de Rotary Club Hilversum en heb je vele functies vervuld. Mede-oprichter, vrijwilliger, penningmeester en ook  het voorzitterschap heb jij vervuld. Onder jouw leiding ontstond het eerste culinaire evenement en het evenement 'Heel Hilversum Helpt', de eerste lokale samenwerking tussen de drie Rotaryclubs te Hilversum. Verder maak jij je sterk voor de fondsenwerving, onder andere ten behoeve van het inloopcentrum voor kankerpatiënten 'Viore', de Stichting Wereldouders, de Speelgoedbank Hilversum en Kinderboerderij De Hertenkamp. Ook wierf jij fondsen voor schoolbankjes in Malawi, waterputten in West-Afrika en liesbreukoperaties in Ghana. Recent ben jij nauw betrokken bij de regionaal bekende 'Santa Run' ten behoeve van de Nierstichting. Jij treedt regelmatig op als veilingmeester en verzorgt kosteloos notariële akten.  Ook werd jij bij een aantal goede doelen gevraagd als lid van de raad van toezicht.

Vanaf 2005 zet jij je ook in als vrijwilliger bij de Stichting Cure for Cancer. Deze stichting verzorgt de financiële ondersteuning van onderzoekers naar behandelingen voor nier-, blaas- en prostaatkanker. Jij vervult onder meer de functie van bestuursadviseur en hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting, alsmede aan de fondsenwerving. Jij realiseerde de ANBI-status, hielp bij het opstellen van de statuten en ondersteunt de evenementen.

Gedurende tien jaar was jij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderboerderij 'De Hertenkamp'.  Jij was tevens bestuursadviseur en ondersteunde de selectie van nieuwe bestuursleden. Als juridisch adviseur verzorgde jij onder andere de verschillende notariële akten.

Al vele jaren kan de Ridderschap van Gelderland en de Stichting Gelders Ridderlijk Erfgoed ook op jouw inzet als vrijwilliger rekenen. Als lid financiële commissie en vervolgens als bestuurslid (secretaris-thesaurier). Deze particuliere organisatie komt voort uit het gelijknamige historische college dat in 1850 met de Provinciewet werd opgeheven. Jij was lid van de financiële commissie (2006-2012) en zette je in voor de subsidieverlening aan instellingen op het terrein van cultuur en monumentenzorg in relatie tot de adel in de provincie Gelderland. Als bestuurslid ben jij verantwoordelijk voor de organisatie van het jaardiner van de ridderschap en beoordeel jij de verzoeken tot toetreding van nieuwe leden

Tot slot kan ik nog melden, dat jij vanaf 2018 voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging (NAV) bent. Deze vereniging zet zich o.a. in voor de verbinding van alle Nederlanders van adellijke afkomst, de financiële ondersteuning van (jonge) mensen van adellijke afkomst en de instandhouding van kennis over Nederlands adellijk erfgoed. Jij bent tevens voorzitter van het Fonds Nederlandse Adel (FNA) en beoordeelt de aanvragen van financiële steunverzoeken.
Jij trad aan als voorzitter in een periode waarin veel kennis over de Nederlandse adel verloren dreigde te gaan. Jij zette je in om de vereniging in "rustiger vaarwater te brengen". Tot jouw taak behoort ook dat jij de vertegenwoordiging van de Nederlandse adel bij het Europese platform van adelsverenigingen, CILANE genaamd. Ten slotte heb jij  een actieve bijdrage geleverd aan de inrichting van een afzonderlijk fonds voor de instandhouding van Nederlands adellijk erfgoed (10 uur per maand).

Een indrukwekkende staat van vele verdiensten.

Beste Alexander, gelet op deze enorme staat van dienst kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om Alexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 26 april 2021

k.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Dhr. Roland (R.W.) Kessel - Lid in de orde van Oranje-Nassau

KesselKoninklijke Onderscheiding voor Roland Willem (roepnaam Roland) Kessel ( 61 jaar )
Uitgereikt woensdag 28 april 2021

Roland Kessel, jij bent een echte "verenigingsman" met een groot hart voor muziekvereniging Jong Beatrix.
Vanaf jouw 7e  jaar ben jij als spelend lid al betrokken bij muziekvereniging  Jong Beatrix. Hier werden op je 17e jaar vrijwilligerswerkzaamheden aan toegevoegd en later ook een bestuurslidmaatschap; vanaf 2007 ben jij namelijk ook penningmeester van de Stichting vrienden van Mars- en Showband Jong Beatrix.

Zodra het mogelijk was, probeerde jij op allerlei manieren om muziekvereniging Jong Beatrix financieel te ondersteunen door allerlei klusjes te doen. Zo haal jij al vanaf jouw 17e jaar oud papier op.  
Inmiddels coördineer jij een grote groep vrijwilligers die tweemaal per maand met vuilniswagens in de wijken oud papier ophalen. Nog steeds rijd jij langs de verzorgingshuizen om oud papier op te halen. Alle inkomsten die hieruit voortvloeien komen ten goede aan Jong Beatrix.

Jij hebt natuurlijk nog meer activiteiten verricht. Een paar voorbeelden:

 • jij verzorgde lessen slagwerk met veel enthousiasme en geduld.
 • jarenlang heb jij gezorgd dat de donateurs van de vereniging alle informatie via een clubboekje ontvingen. Tegenwoordig is dit via internet te raadplegen.
 • jij zorgde ervoor, dat de jeugd veilig thuis kwam na een wedstrijd en bracht ze eventueel zelf naar huis.
 • jij hielp bij de jaarlijkse familie-bbq van de vereniging.
 • jij helpt ouderen waar nodig.
 • jij maakt decors.
 • jij fotografeert tijdens de optredens
 • jij houdt de website bij.
 • jij repareert spullen.
 • jij organiseert kamp en helpt tijdens de kampen met begeleiding, koken, kampkrant maken en activiteiten zoals spooktochten.
 • jij organiseert puzzelritten voor stafleden en vrijwilligers
 • jij organiseert voor de jeugd een sponsorloop met leuke activiteiten en een picknick
 • als leden van de vereniging op kamers gaan of verhuizen sta jij als eerste klaar. Artikelen die overblijven worden door jou verkocht en de opbrengst is voor de vereniging.
 • jij haalt ook huizen leeg na overlijden als er geen familie is. Ook hier gaat weer de vergoeding en de opbrengst van verkochte artikelen naar de kas van de vereniging.

Net als vele verenigingen, kent ook Jong Beatrix een terugloop in het ledenaantal ( van 110 naar 50 leden). Juist hierdoor is het van groot belang, dat er nog geld in de kas komt om de vereniging draaiende te houden. Zonder jouw inzet en hulp wordt het heel moeilijk om de vereniging draaiende te houden.

Het is zeer bewonderenswaardig, dat jij naast jouw reguliere functie als storingscoördinator van Strukton-Rail BV zoveel vrije tijd inzet ten bate van de muziekvereniging.
Deze bijzonder inzet is niet onopgemerkt gebleven.
Beste Roland, gelet op jouw jarenlange inzet voor met name Jong Beatrix,  kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Roland Willem Kessel te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 28 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Mw. Helen Sluijter - Lid in de orde van Oranje-Nassau

TKF290421 HELEN SLUIJTER 04Helen Sluijter (51), in het dagelijks leven ben jij als administratief medewerker, werkzaam bij de Brandweer Gooi & Vechtstreek.
Naast deze reguliere werkzaamheden zet jij je echter ook in als vrijwilliger op verschillende fronten, al dan niet gerelateerd aan jouw functie.

Vanuit de Brandweer ben jij bestuurslid van personeelsvereniging “het lopend vuurtje”
De activiteiten die jij daar ontwikkelt, zijn zeer noodzakelijk om het brandweerpersoneel de nodige ontspanning en afleiding  te kunnen bieden, zoals dagje wintersport, natuurwandelingen, eindemaands borrels, theateravonden met bezoek aan restaurant, en paaseieren zoeken en Sinterklaasfeest voor de kinderen van de medewerkers.  

Voor het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Hilversum ben jij een onmisbare vrijwilliger en bestuurslid. Ruim 30 jaar word jij als EHBO-er ingezet bij vele evenementen. Ook als EHBOster ben jij altijd paraat en bij diverse evenementen aanwezig. Jij hebt als EHBOster zelfs deelgenomen aan internationale EHBO-wedstrijden in Oostenrijk, Denemarken en Duitsland.
Ook het acteren gaat je goed af. Als LOTUS-slachtoffer heb je veelvuldig geacteerd bij rampoefeningen en EHBO-lessen
Namens het Nederlandse Rode Kruis heb jij onder andere assistentie verricht bij de brand in Volendam in 2001, de editie van Dance Valley van 2002, het bus-ongeval bij Loenersloot in 2002, de grote brand in sporthal Kerkelanden in 2003 en opvang en verzorging bij de brand in de Verschurestraat in Hilversum.

Jij was ook vele jaren teamlid en later teamleider van het SIGMA-team; dit staat voor Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie. Dit team ondersteunde het ambulancepersoneel bij het behandelen van zwaargewonde patiënten tijdens grootschalige inzet en rampen. Het ging hierbij om het assisteren van complexe medische handelingen en het monitoren van de betreffende patiënten. Als teamleider was het ook jouw taak voorafgaand aan een inzet, om een briefing voor het team te verzorgen, om leiding te geven tijdens het aanrijden en het opbouwen van de tent en middelen, Daarnaast had jij tijdens de inzet overzicht over de logistieke aansturing om na de inzet te zorgen dat alles weer werd opgeruimd, aangevuld en er een debriefing plaatsvond. Tijdens oefeningen had jij naast jouw eigen oefendoelen ook aandacht voor de andere teamleden en zette jij je in voor eenheid in het team.
Naast de reguliere trainingsavonden was jij ook altijd aanwezig bij de oefeningen tijdens grootschalige inzet en rampen.

Last but not least heb jij je jaren ingezet voor theatergroep Fusie (en voorgangers)
Als spelend lid, vrijwilliger, productieleider en bestuurslid heb jij samen met anderen de theatergroep gebracht tot de leuke vereniging die het nu is. In 2021 bestaat de club zelfs 100 jaar!

In al die jaren heb jij veel betekend voor de theatergroep. Als productieleider, als redactielid voor het clubblad “het Souffleurtje”, als expert theaterbelichting en theatertechniek, maar ook als vrijwilliger bar-, theater- en kassadienst.
Sinds 2007 ben jij bestuurslid van theatergroep Fusie en verantwoordelijk voor de barinkoop, het contact met de verhuurder en de planning van alle repetitie- en speeldata van het hele seizoen.

Beste Helen, gelet op jouw jarenlange inzet, kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Helen Sluijter te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 28 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum

Mw. C.C. Streutker – Korpershoek (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

TKF280421 KO STREUTKER 05Koninklijke Onderscheiding voor Christiana Costella (roepnaam Christa) Streutker - Korpershoek  (57 jaar)
De naam Streutker is een hele bekende naam binnen de Hilversumse politiek.
Olaf Streutker is een ervaren politicus en nu weet ik hoe dit komt. Achter iedere sterke man staat misschien wel een nog sterkere vrouw. En dat is Christa Streutker – Korpershoek!
Christa, jij hebt je naast de zorg voor jouw gezin, altijd ingezet voor anderen.
Vooral de kinderen en de kerk kunnen op jouw belangeloze inzet rekenen.

Ruim 20 jaar (en nog steeds) ben jij als vrijwilliger al betrokken bij de peuterspeelzaal. In eerste instantie bij Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje en later bij Stichting Bink Peuterspeelzaal Ribbelhoek.
Op allerlei manieren heb jij ondersteuning geboden; als vrijwillig groepsleidster en als ondersteuning voor de peuters en groepsleidsters.
Voor het basisonderwijs, met name voor de Van Hasseltschool was jij 18 jaar lang een onmisbare kracht. Als vrijwilliger en als lid van de oudercommissie. Alle vrijwilligerswerkzaamheden die er op een basisschool voorhanden zijn, heb jij vervuld. Dit betrof de wekelijks taal- en leesondersteuning, de organisatie van- en de uitvoering van de creatieve middag, de organisatie van het kerstfeest en de avondvierdaagse. Maar ook als luizenmoeder en overblijfmoeder.

Naast de kinderen, kan ook de Protestantse Wijkgemeente Hilversum op jouw tomeloze inzet rekenen.
Ruim 20 jaar ben jij een intensief betrokken vrijwilliger. Jij fungeert als coördinator en medewerker van de oppasdienst, de kinderdienst, paasprojecten en kerstmusical. Daarnaast ondersteun jij bij de tienerdienst en de catechese. Tevens ben jij een van de initiatiefnemers van de Kliederkerk waarbij kinderen een aantal keer per jaar op creatieve wijze Bijbelverhalen leren kennen. Ook organiseer jij vele andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de schoenendozenactie voor Edukans en voedselbankacties.

Naast de taken voor de peuterspeelzaal en wijkgemeente zie jij sinds vijf jaar ook nog gelegenheid om wekelijks hulp te bieden aan de Voedselbank. Naast allerlei hand- en spandiensten, draag jij zorg voor de inzameling van voedsel en vul jij de voedselpakketten. Tevens ondersteun jij de coördinator en zet jij je in als stagebegeleider.

Naar aanleiding van een oproep van buurtrestaurant Heikracht, waarbij werd gezocht naar vrijwilligers die tweemaal per maand wilden koken voor het buurtrestaurant 1215, heb jij je direct aangemeld en bent sinds 2019 lid van het vrijwilligersteam.
Door alle andere werkzaamheden kom jij minder vaak toe aan het koken, maar er kan altijd een beroep op jou worden gedaan als er “even extra handen” nodig zijn. Naast het koken verricht je samen met de anderen de voorbereidende werkzaamheden als tafels dekken, de gasten verwennen met een heerlijke gezonde maaltijd en uiteraard afwas en schoonmaak.

Christa Streutker – Kopershoek, jij bent voor velen een rots in de branding. Deze jarenlange - en belangeloze inzet verdient openlijke waardering.
Gelet op jouw jarenlange inzet, kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Christiana Costella Streutker – Korpershoek te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 28 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum