Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Koninklijke Onderscheidingen 2020

Cees Brüggemann | Ahmed Doufikar | Gerard Dubois | Arnoud Frankvoort | Marc van Gelder | Maasje van der Veen | Alexander de Lanoy Meijer | Joke Looije | Gré Bakker | Meijndert Ruitenberg | Aaf Buurman | | Maria Kruithof

Vrijdag 24 april is de landelijke Lintjesregen. Vanwege alle maatregelen in verband met het coronavirus is er dit jaar een aangepaste viering. Burgemeester Pieter Broertjes heeft voor vrijdag 24 april 13:00 uur telefonisch contact opgenomen met iedereen die in Hilversum een koninklijke onderscheiding is toegekend, om hen persoonlijk op de hoogte stellen van deze koninklijke waardering. De onderscheidingen worden echter nog niet uitgereikt.

Landelijk uitgesteld

Zodra er betere tijden aanbreken, zal er landelijk een datum worden vastgesteld, waarop de daadwerkelijke uitreiking van de toegekende onderscheidingen zal plaatsvinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er op de dag van de Lintjesregen dus niet de mogelijkheid om de onderscheiding op te spelden zoals normaal gebruikelijk is om te doen in de Burgerzaal van het Raadhuis.

Telefonisch

De nieuwbenoemde ridders en leden in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen naast een telefoontje van de burgemeester ook een attentie en een persoonlijke kaart van Pieter Broertjes. “Het is ontzettend spijtig dat we het dit jaar voor nu op een andere manier moeten organiseren om deze koninklijke onderscheiding bekend te maken. Ik hoop op betere tijden, zodat we deze Hilversummers hun onderscheiding kunnen opspelden. Ik kijk uit naar de dag dat ik deze bijzondere Hilversummers hun koninklijke onderscheiding persoonlijk mag uitreiken”, zegt Broertjes.

dhr. C.I. (Cees) Brüggemann (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange verdiensten voor
•    de Personele Unie Katholiek Hilversum (samenwerkingsverband van 3 parochies; de H. Vitus – H. Willibrord, de H. Hart – H. Joseph en de O.L. Vrouw – Verrijzenis)
•    tennisvereniging “het Melkhuisje”
•    het St. Annagesticht
•    Stichting Padre Geraldo en project Obra Social Sagrado de Curacao Jesus

dhr. A. (Ahmed) Doufikar (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

AhmedIs een onderscheiding toegekend vanwege zijn inzet op maatschappelijk gebied voor met name de Marokkaanse gemeenschap in Hilversum.
•    Als maatschappelijk werker bij Versa – Welzijn;
•    Als verbinder in de driehoek tussen de Marokkaanse gemeenschap, de Hilversumse politiek en het professionele ondersteunend welzijnsveld;
•    Als vrijwilliger bij de PvdA voor de inwoners van Hilversum Oost en – Noord
•    Als vrijwilliger bij de moskee en moskeevereniging al-Amal

dhr. G. (Gerard) Dubois (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet voor de samenleving:
•    Voor de gemeentelijke politiek voor het CDA;
•    Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk
•    Voor Stichting Andantina
•    Voor Stichting Schuldhulpmaatje en
•    Voor Bibliotheek Hilversum

dhr. A.N.A. (Arnoud) Frankvoort (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet en enorme betrokkenheid bij korfbalvereniging “de Corvers”

dhr. M.C. (Marc) van Gelder (Ridder in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet:
Als bestuurslid van verschillende organisaties, zoals het Diabetes Fonds, het Helen Dowling Instituut , de “Netherland-America Foundation (NAF)” en voor het historisch paleis en hedendaags museum “Paleis het Loo”.

mw. M. (Maasje) van der Veen – Hoffman (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor Amaris Gooizicht en Stichting Dobre Destiny.

dhr. A. (Alexander) de Lanoy Meijer (Ridder in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn jarenlange inzet:
Als vrijwilliger / bestuurslid van de Hilversumsche Golf Club;
Als commissielid Dutch Open van REVED International B.V en
Als bestuurslid van het landelijke Fonds 1815 ( stichting die financiële steun verleent aan veteranen en hun nabestaanden in moeilijke omstandigheden)

mw J.M. (Joke) Looije – Loman (Lid in de orde van Oranje-Nassau

Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor Amaris Gooizicht en het Gooisch Fanfare Orkest ( voorheen Oranje Harmonie).

mw. M. (Gré) Bakker – Randshuizen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)


Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor woondienstencentrum St. Joseph (voorheen woonzorgcentrum Marimba) en de door haar opgerichte bridgeclub.

dhr. M.L. (Meijndert) Ruitenberg (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden voor:
•    De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve;
•    Voor de Vereniging Helemaal Oké Oost Hilversum;
•    De lokale politieke partij Hart voor Hilversum en
•    Voor Stichting de Geus / wijkcentrum de Geus.

mw. A. (Aaf) Buurman – Schilstra (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Is een onderscheiding toegekend vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor de bewoners van  Amaris Gooizicht.

mw. M.P. (Maria) Kruithof – Stoutjesdijk (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

KruithofIs een onderscheiding toegekend vanwege haar vele vrijwilligerswerkzaamheden, o.a.:
•    Haar inzet voor vele verschillende activiteiten voor de protestantse wijkgemeente Hilversum;
•    Haar vrijwilligerswerk voor Amaris Zuiderheide en
•    Haar inzet voor roeivereniging CornelisTromp