Koninklijke Onderscheidingen

Hier vindt u informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding en de voorwaarden hiervan.

Iemand voordragen

Wilt u een Hilversummer voordragen voor een lintje neem dan even contact op met de afdeling kabinetszaken kabinet@hilversum.nl of via telefoonnummer 14 035. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

Aanvragen

  • Wilt u dat uw vriend/kennis/familielid tijdens de 'lintjesregen' (de dag voor Koningsdag) in het zonnetje wordt gezet? Dan moet uw voorstel uiterlijk 15 juli voorafgaand aan Koningsdag bij de gemeente binnen zijn.
  • Is er een andere bijzondere gelegenheid waar deze persoon het lintje zou moeten krijgen? Dan moet u uw voorstel minimaal 6 maanden vóór de uitreiking bij de gemeente indienen

Motivering

Wanneer een voorstel tot een koninklijke onderscheiding wordt gedaan, is de motivering het belangrijkste onderdeel van het voorstel. In de motivering moet worden aangegeven wat de verdiensten zijn van diegene die wordt voorgedragen en waarom deze bijzonder zijn. De motivering moet een opsomming bevatten van de verschillende soorten activiteiten van de betrokkene. Deze activiteiten dienen zo uitgebreid mogelijk te worden beschreven.

Hoe dient u een voorstel in?

  • U heeft vooraf overlegd met de burgemeester of een kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben

Meer informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl