Nevenfuncties management ambtelijke organisatie

Op grond van de Ambtenarenwet 2017 heeft de gemeente als overheidswerkgever de wettelijke verplichting regels te stellen over nevenfuncties van ambtenaren die de belangen van de dienst, voor zover die in verband staan met hun functievervulling, kunnen raken.

Dit ter bescherming van de ambtelijke integriteit van de openbare dienst. Voor bepaalde functies geldt ook een publicatieplicht.

Op grond van de  Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren worden de nevenfuncties van de volgende functies openbaar gemaakt: de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de overige directieleden, de afdelingshoofden, de concerncontroller de domeincontrollers.

Hoofdfunctie binnen gemeente Hilversum

Naam organisatie waar nevenfunctie wordt uitgeoefend

Gemeente secretaris / Algemeen Directeur
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zaantheater 
 • Vertrouwenspersoon voetbalclub Hercules – Zaandam
 • Comité van aanbeveling Stichting Monet Zaanstad
Concerndirecteur
 • Lid RvT bij Stichting Ronduit Onderwijs te Alkmaar
Concerndirecteur Stadsontwikkeling a.i.
 • Partner VPR Consultants te Rotterdam
 • Directeur CHIO te Rotterdam
Afdelingshoofd Openbare Ruimte en Afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling a.i.
 • Bestuurder/eigenaar van Infinite Financieel B.V. Utrecht.
 • Toezichthouder namens de gemeente Velsen op de Stadsschouwburg Velsen, Stichting Welzijn Velsen en Peutercentra Velsen B.V. Gemeente Velsen te IJmuiden
 • Interim-business-controller Ir. Lely Lyceum Amsterdam
 • Secretaris bestuur Vrienden van het Luntersche Buurtbosch Lunteren
 • Waarnemend voorzitter Museum Lunteren
Afdelingshoofd Sociaal Plein a.i.
 • Voorzitter RvC Woningcorporatie te H.I. Ambacht
 • Voorzitter RvT Stichting Cai-fonds te H.I. Ambacht
Concerncontroller Geen nevenfuncties
Domeincontrollers Geen nevenfuncties