Karin van Hunnik

Karin van HunnikWethouder Karin van Hunnik (Hart voor Hilversum)

Portefeuille

  • Buurten en wijken
  • Vergunningverlening en handhaving
  • P&O en dienstverlening
  • Regio Gooi en Vechtstreek
  • Onderwijs
  • Sport
  • Wijkwethouder Noordwest

Vervanger: K.J. Walters
5e loco-burgemesster