Karin Walters (K.J.)

Karin Walters 2020Wethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum)

Portefeuille

  • Wijkwethouder Noord-  en Zuid Oost
  • Financiën
  • Welzijn en Zorg  (incl. volksgezondheid en excl. Bescherming en Opvang )
  • ICT
  • LHBTI
  • Privacy

Vervanger: Wethouder A.J. Wolthers
1ste loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van GEM Crailo BV.
  • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
  • * Plaatsvervangend lid AB Werkvoorzieningschap Tomin
  • * Plaatsvervangend vertegenwoordiger Gemeente in AVA Tomin BV

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen

Contact

E-mail: k.walters@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/karinwalters

Contactgegevens pers en woordvoering