Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Karin Walters (K.J.)

Portretfoto Karin WaltersWethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum)

Portefeuille

  • Financiën
  • Welzijn en Zorg (incl. volksgezondheid en excl. bescherming en opvang)
  • ICT (incl. Smart City)
  • LHBTI
  • Privacy
  • Vergunninghouders en vluchtelingen

Projecten

  • Wijkwethouder Noordoost en Zuid Oost en Hilversumse Meent

Vervanger: Wethouder F.G.J. Voorink
1ste loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van GEM Crailo BV.
  • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen

Contact

E-mail: k.walters@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/karinwalters

Persvragen: Rina van der Werf
Telefoonnummer: 06 40 69 30 42
Email: r.vanderwerf@hilversum.nl

 

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.