Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Karin Walters

Portretfoto Karin WaltersWethouder (Hart voor Hilversum)

1ste loco-burgemeester

Portefeuille

  • Financiën
  • ARHI (fusie)
  • ICT
  • LHBTI
  • Privacy
  • Welzijn en Zorg (incl. volksgezondheid en excl. Bescherming en Opvang )

Specifieke projecten / Coördinatie

  • Wijkwethouder Noordoost en Zuid Oost

Vervanger: Wethouder M.W. Jaeger

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

Geen

Sterke wijken

Verschillende wijken hebben verschillende wensen. Wethouder Karin Walters vertelt over haar ambities om samen met de bewoners te kijken wat er in hun wijk nodig is. In de begroting 2019 heeft het college hiervoor geld gereserveerd. Op woensdag 14 november stelt de gemeenteraad de begroting 2019 vast.

Contact

E-mail: k.walters@hilversum.nl

Woordvoerder: Geke Uninge
Voor persvragen kunt u bellen met (035) 629 21 52