Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Karin Walters

Portretfoto Karin WaltersWethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum)

Portefeuille

  • Financiën
  • ARHI (fusie)
  • ICT
  • LHBTI
  • Privacy
  • Welzijn en Zorg (incl. volksgezondheid en excl. Bescherming en Opvang )

Projecten

  • Wijkwethouder Noordoost en Zuid Oost

Vervanger: Wethouder M.W. Jaeger
1ste loco-burgemeester

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

  • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de Algemene Vergadering van  Aandeelhouders van GEM Crailo BV (ambtshalve)

Contact

E-mail: k.walters@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/karinwalters

Woordvoerder: Geke Uninge
Telefoonnummer: (035) 62 92 054 / 06 10 04 01 86
Email: g.uninge@hilversum.nl

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan opgevraagd worden bij de woordvoerder.