Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jan Kastje (J.)

Jan KastjeWethouder Jan Kastje (GroenLinks)

Portefeuille

  • Klimaat en Energie
  • Natuur en Groen
  • Milieu en afval
  • Wonen
  • Monumenten
  • Vergunninghouders en vluchtelingen

Projecten

  • Wijkwethouder Noordwest
  • Zonnestraal / Unesco

Vervanger: Wethouder A. Wolthers
4e loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • * Bestuurslid van het Goois Natuurreservaat (GNR)
  • * Metropool Regio Amsterdam (MRA), bestuurlijk trekker Duurzaamheid + Landschap (vanuit regio G&V)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

* Bestuurslid van de Stichting Mooi Noord-Holland

Contactgegevens

E-mail: j.kastje@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/jankastje

Persvragen: Kristel Klomp
Telefoonnummer: 06 44 70 81 85
Email: k.klomp@hilversum.nl

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.