Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jan Kastje

Jan KastjeWethouder (GroenLinks)

4e loco-burgemeester

Portefeuille

  • Klimaat en Energie
  • Natuur en Groen
  • Milieu en afval
  • Wonen
  • Monumenten
  • Vergunninghouders en vluchtelingen

Specifieke projecten / Coördinatie

  • Wijkwethouder Noordwest
  • Zonnestraal / Unesco

Vervanger: Wethouder A. Wolthers

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

Geen

Ambities voor 2019

In de ontwerpbegroting die op woensdag 26 september aan de gemeenteraad is gepresenteerd staan de ambities van het huidige college voor het komende jaar. Op 14 november zal de gemeenteraad de begroting vaststellen. Op www.verdermethilversum.nl kunt u de volledige begroting inzien. Hieronder vertelt Jan Kastje over zijn ambitie voor Hilversum in 2019.

Contact

E-mail: j.kastje@hilversum.nl

Woordvoerder: Sasja Schermer
Voor persvragen kunt u bellen met (035) 629 21 52