Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jan Kastje

Jan KastjeWethouder Jan Kastje (GroenLinks)

Portefeuille

  • Klimaat en Energie
  • Natuur en Groen
  • Milieu en afval
  • Wonen
  • Monumenten
  • Vergunninghouders en vluchtelingen

Projecten

  • Wijkwethouder Noordwest
  • Zonnestraal / Unesco

Vervanger: Wethouder A. Wolthers
4e loco-burgemeester

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

* Bestuurslid van het GNR (Goois Natuur Reservaat)
* Bestuurslid van de Stichting Mooi Noord Holland

Contactgegevens

E-mail: j.kastje@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/jankastje

Woordvoerder: Jeltje van Oudheusden
Telefoonnummer: (035) 62 92 135 / 06 12 05 26 31
Email: j.oudheusden@hilversum.nl

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan opgevraagd worden bij de woordvoerder.