Tekstversie Infographic begroting

Dit is een infographic, een informatieve illustratie. Hierin vertelt de gemeente Hilversum meer over de begroting voor 2021. Deze infographic bestaat uit twee delen: de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. In het bovenste deel van de infographic staan de inkomsten onderverdeeld. De gemeente Hilversum krijgt 194,9 miljoen euro van het Rijk. De gemeente Hilversum ontvangt ook inkomen uit de woonlasten. In de infographic is te zien hoe deze inkomsten zijn opgebouwd.

 • 22,5 miljoen euro komt uit de Onroerend Zaak Belasting, de OZB
 • 7,8 miljoen euro komt uit de rioolheffing
 • 10,9 miljoen euro komt uit de afvalstoffenheffing
 • 3,9 miljoen euro komt uit inkomsten die niet van het Rijk komen
 • 0,3 miljoen euro komt uit de precariobelasting
 • 5,8 miljoen euro komt uit parkeergelden 
 • 0,5 miljoen euro komt uit de hondenbelasting
 • 2,6 miljoen euro komt uit vergunningen
 • 1,8 miljoen komt uit leges 
 • 4,4 miljoen euro komt uit vastgoed en grondexploitatie
 • 0,3 miljoen euro komt uit dividend
 • 2,3 miljoen euro komt uit overig
 • 3 miljoen euro komt uit besteding reserves

In het onderste deel van de infographic staan de uitgaven onderverdeeld. Vervolgens wordt per thema uitgelegd wat de kosten en speerpunten zijn.

Thema wonen en leven

Wonen en leven: In een mooie, levendige, bereikbare en duurzame stad. Hier is 61,2 miljoen euro voor gereserveerd.

De speerpunten op het gebied van Wonen en Leven zijn:

 • Het stationsgebied
 • Het bruisend hart Oosterspoorplein
 • Watermanagementplan
 • De beschoeiingen/waterkant

Thema zorg

Zorg: In een verbindende, kansrijke en ondersteunende stad. Hier is 92,9 miljoen euro voor gereserveerd. De speerpunten op het gebied van Zorg zijn:

 • Onderwijshuisvesting
 • WMO

 • Jeugdzorg

Thema werken

Werken: In een ondernemende, werkende en sociale stad. Hier is 54,5 miljoen euro voor gereserveerd. Het speerpunt op het gebied van Werken is:

 • Werkgelegenheid

Thema bestuur

Bestuur: Van een veilige, dienstverlenende, effectieve en efficiënt bestuurde stad. Hier is 51,7 miljoen euro voor gereserveerd. Het speerpunt op het gebied van Bestuur is:

 • Veiligheid

Thema financiën en grondexploitaties

Financiën en grondexploitaties: Van een financieel gezonde stad. Hier is 5,2 miljoen euro voor gereserveerd. Het speerpunt op het gebied van Financiën en grondexploitaties is:

 • Onderhoud gemeentelijk vastgoed

Per thema leggen de verantwoordelijke bestuurders uit wat er het komende jaar gebeurt. Dat doen ze in een korte video. Door op de link te klikken, speelt de video af.

Onderaan deze infographic staat het motto van de Begroting 2021: Zorgen voor nu en werken aan morgen.

Daarnaast staat de url: hilversum.begroting-2021.nl

 De video's zijn los te bekijken op Youtube/hilversummediastad in de afspeellijst begroting.