Gerhard van den Top (G.M.)

Gerhard van den TopPortefeuille: Veiligheid en bestuursstijl

 • Veiligheid en openbare orde
 • Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Bestrijding mensenhandel
 • Communicatie
 • Integriteit

Vervanger: Wethouder K.J. Walters

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle - al dan niet regionale - portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc..

Volledigheidshalve zijn ook de bestuurlijke ambtsgebonden functies van de burgemeester opgenomen hoewel art. 67 Gemeentewet daartoe niet verplicht.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Lid van het AB van het nationale Veiligheidsberaad
 • * Portefeuillehouder van het thema ‘Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij’ van de Strategische agenda (nationale) Veiligheidsberaad.
 • * Portefeuillehouder Informatievoorziening Landelijk Veiligheidsberaad
 • * Lid Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • * Lid van AB Regio Gooi en Vechtstreek
 • * Voorzitter Veiligheidsregio
 • * Ambassadeur Economic Board Utrecht`
 • * Lid kopgroep Utrechts Aanbod
 • * Lid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
 • * Lid van het AB G40-netwerk

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Advies Staatsbosbeheer
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ACV groep Ede
 • Voorzitter bestuur Wateropleidingen
 • Jurylid, Lee Kuan Yew Water Prize

Contact

E-mail: burgemeester@hilversum.nl
Twitter: http://twitter.com/gmvandentop

Contactgegevens pers en woordvoering

Bezoek van de Burgemeester

Bij bijzondere gelegenheden (60-, 65-, 70-jarige huwelijksfeesten en personen die de leeftijd van 100 jaar, 105 jaar of ouder bereiken) worden de naasten aangeschreven en gevraagd, of een bezoek van de (loco) burgemeester en/of een felicitatieboeket op prijs wordt gesteld. Vragen over deze bezoeken? Mail naar:   kabinet@hilversum.nl