Gerben van Voorden

Gerben van VoordenWethouder Gerben van Voorden (CDA)

Portefeuille

  • Welzijn, zorg en samenleving
  • Jeugd
  • Bescherming en opvang
  • Inburgering
  • Cultureel erfgoed
  • Inkoop
  • Wijkwethouder Zuidwest

Vervanger: K. van Hunnik
4e loco-burgemeester