Gerard Kuipers (G)

Wethouder Gerard Kuipers (D66)

wethouder Gerard KuipersPortefeuille

  • Wijkwethouder Hilversumse Meent en Centrum
  • Economie en media (incl. mediawijsheid en SmartCity)
  • Cultuur
  • Evenementen
  • Project Mediapark
  • Project Kerkbrink

Vervanger: K.J. Walters
6e loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • * Economic Board Utrecht (EBU), lid board (domein Slim)
  • * Metropool Regio Amsterdam (MRA), lid platform economie + lid regiegroep (vanuit regio G&V)
  • * Raad van Advies Stichting Stadsfonds

Contact

E-mail: g.kuipers@hilversum.nl

Contactgegevens pers en woordvoering