Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Floris Voorink

Portretfoto Floris VoorinkWethouder (VVD)

3e loco-burgemeester

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Sport
  • Bescherming en Opvang
  • Vergunningverlening en Handhaving

Specifieke projecten / Coördinatie

  • Wijkwethouder Oost
  • Project Philipsterrein
  • Project Spoorzone
  • Project Circusterrein

Vervanger: Wethouder J. Kastje

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

Geen

Spoorzone

29 oktober 2018 is de 2de werkplaats Spoorzone. De opbrengst uit de 1ste werkplaats (van 8 oktober) worden vertaald naar uitgangspunten voor verbetering van de buurt én verbetering van de ontwikkelgebieden. Daarmee worden de contouren van de wijk van morgen zichtbaar! Wethouder Floris Voorink vertelt over de ambities voor postcodegebied 1221. ‘Er is veel te doen en daar gaan we samen mee aan de slag’. In de begroting 2019 is hiervoor geld gereserveerd. Op woensdag 14 november 2018 stelt de gemeenteraad de begroting 2019 vast. Wilt u weten wat er in de begroting staat? Kijk op www.verdermethilversum.nl

Contact

E-mail: f.voorink@hilversum.nl

Woordvoerder: Kristel Klomp
Voor persvragen kunt u bellen met (035) 629 21 52

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie.