Floris Voorink (F.G.J.)

Portretfoto Floris VoorinkWethouder Floris Voorink (VVD)

Portefeuille

 • Wijkwethouder Oost
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet
 • Regio
 • Sport
 • Bescherming en Opvang
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Project Philipsterrein
 • Project Spoorzone
 • Project Circusterrein

Vervanger: Wethouder A.R.C.Scheepers
3e loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 

 • * Lid stuurgroep Zorg- en veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek
 • * Lid AB Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)
 • * Lid AB Regio Gooi en Vechtstreek @wordt vervangen door A. Wolthers
 • * Lid DB Regio Gooi en Vechtstreek

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen

Contactgegevens

E-mail: f.voorink@hilversum.nl
Twitter: https://twitter.com/FlorisVoorink

Contactgegevens pers en woordvoering