Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Floris Voorink

Portretfoto Floris VoorinkWethouder FLoris Voorink (VVD)

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Sport
 • Bescherming en Opvang
 • Vergunningverlening en Handhaving

Projecten

 • Wijkwethouder Oost
 • Project Philipsterrein
 • Project Spoorzone
 • Project Circusterrein

Vervanger: Wethouder J. Kastje
3e loco-burgemeester

Nevenfuncties

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Lid stuurgroep Zorg- en veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek
 • * Lid AB Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen

Contactgegevens

E-mail: f.voorink@hilversum.nl
Twitter: https://twitter.com/FlorisVoorink

Pervragen: Kristel Klomp
Telefoonnummer: (035) 62 92 116 / 06 44 70 81 85
E-mail: k.klomp@hilversum.nl

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.