Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Floris Voorink

Portretfoto Floris VoorinkWethouder FLoris Voorink (VVD)

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Sport
  • Bescherming en Opvang
  • Vergunningverlening en Handhaving

Projecten

  • Wijkwethouder Oost
  • Project Philipsterrein
  • Project Spoorzone
  • Project Circusterrein

Vervanger: Wethouder J. Kastje
3e loco-burgemeester

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

Geen

Contactgegevens

E-mail: f.voorink@hilversum.nl
Twitter: https://twitter.com/FlorisVoorink

Woordvoerder: Kristel Klomp
Telefoonnummer: (035) 62 92 116 / 06 44 70 81 85

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan opgevraagd worden bij de woordvoerder.