Declaraties college van burgemeester en wethouders 2018-2022

De leden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) maken verschillende werkgerelateerde kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste - wettelijk bepaalde - maandelijkse onkostenvergoeding. Bepaalde kosten kunnen collegeleden declareren.
Het college vindt integriteit en transparantie van het openbaar bestuur belangrijk en maakt daarom de gegevens over hun declaraties openbaar.
Maandelijks wordt een overzicht van de declaraties van het college van burgemeester en wethouders gepubliceerd.