Bart Heller (B.)

Wethouder Bart Heller (GroenLinks)

Wethouder Bart HellerPortefeuille

  • Wijkwethouder Noord-West    
  • Klimaat en Energie
  • Natuur en groen
  • Milieu en Afval
  • Wonen
  • Monumenten
  • Vergunninghouders en vluchtelingen

Wijkwethouder Noordwest

Vervanger: G. Kuipers
5e loco-burgemeester

Nevenfuncties /  neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • * Bestuurslid van het Goois Natuurreservaat (GNR) @ wordt vervangen door A. Scheepers
  • * Voorzitter van het Bestuurlijke Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen

Contact

E-mail: b.heller@hilversum.nl

Contactgegevens pers en woordvoering