Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Arno Scheepers (A.R.C.)

Arno ScheepersWethouder Arno Scheepers (VVD)

Portefeuille

 • Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen
 • Grondbeleid en Grexen
 • Vastgoed
 • Economie en Media (incl. mediawijsheid)
 • Inkoop
 • Buurten en Wijken
 • Project Crailo (Governance /coördinatie)
 • Project Stationsplein
 • Monumenten
 • Natuur en groen
 • Milieu en afval

Projecten

 • Wijkwethouder Zuid
 • Wijkwethouder Noord-West
 • Project Crailo
 • Project Stationsplein (met wethouder M.W. Jaeger)

Vervanger: Wethouder K.J. Walters
5e loco-burgemeester

Nevenfuncties /  neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Voorzitter Raad van Toezicht Uitvaartstichting Hilversum
 • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV
 • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA Vitens
 • * Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum
 • * Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG

Contact

E-mail: a.scheepers@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/ArnoSchepers81

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.

persvragen: Saida Ahyad
email: s.ahyad@hilversum.nl
telefnoon: 06 21 32 99 55