Arno Scheepers (A.R.C.)

Arno ScheepersWethouder Arno Scheepers (VVD)

Portefeuille

 • Wijkwethouder Zuid
 • Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen
 • Grondbeleid en Grexen
 • Vastgoed
 • Inkoop
 • Buurten en Wijken
 • Project Crailo (Bestuurlijk Overleg)
 • Project Stationsplein

Vervanger: Wethouder B.Heller
4e loco-burgemeester

Nevenfuncties /  neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Voorzitter Raad van Toezicht Uitvaartstichting Hilversum
 • * Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG
 • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV
 • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA Vitens
 • * Plaatsvervangend bestuurslid van het Goois Natuurreservaat (GNR)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum

Contact

E-mail: a.scheepers@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/ArnoSchepers81

Contactgegevens pers en woordvoering