Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Arno Scheepers

Arno ScheepersWethouder Arno Scheepers (VVD)

Portefeuille

  • Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen
  • Grondbeleid en Grexen
  • Vastgoed
  • Inkoop
  • Buurten en Wijken

Projecten

  • Wijkwethouder Zuid
  • Project Crailo
  • Porject Stationsplein (met wethouder M.W. Jaeger)

Vervanger: Wethouder K.J. Walters
6e loco-burgemeester

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

€ Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum

* Voorzitter Raad van Toezicht Uitvaartstichting Hilversum (ambtshalve)

* Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV (ambtshalve)

* Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG (onbezoldigd)

Contact

E-mail: a.scheepers@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/arnoscheepers

Woordvoerder: Kristel Klomp
Telefoonnummer: (035) 62 92 116 / 06 44 70 81 85
Email: k.klomp@hilversum.nl

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan opgevraagd worden bij de woordvoerder.