Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Arno Scheepers

Arno ScheepersWethouder (VVD)

6e loco-burgemeester

Portefeuille

  • Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen
  • Grondbeleid en Grexen
  • Vastgoed
  • Inkoop
  • Buurten en Wijken

Specifieke projecten / Coördinatie

  • Wijkwethouder Zuid
  • Project Crailo
  • Porject Stationsplein (met wethouder M.W. Jaeger)

Vervanger: Wethouder K.J. Walters

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

Manager Capital Management, Ageas, Utrecht (0,2 FTE)
Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum
* Voorzitter Stichting Atletiek Evenementen Hilversum (tot 1 april 2019)
* Voorzitter Raad van Toezicht Uitvaartstichting Hilversum (ambtshalve)
* Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GEM Crailo BV (ambtshalve)
* Lid van de Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG

Ambities voor 2019

In de ontwerpbegroting die op woensdag 26 september aan de gemeenteraad is gepresenteerd staan de ambities van het huidige college voor het komende jaar. Op 14 november zal de gemeenteraad de begroting vaststellen. Op www.verdermethilversum.nl kunt u de volledige begroting inzien. Hieronder vertelt Arno Scheepers over zijn ambitie voor Hilversum in 2019.

Contact

E-mail: a.scheepers@hilversum.nl

Woordvoerder: Kristel Klomp
Voor persvragen kunt u bellen met (035) 629 21 52