Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Arno Scheepers (A.R.C.)

Arno ScheepersWethouder Arno Scheepers (VVD)

Portefeuille

 • Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen
 • Grondbeleid en Grexen
 • Vastgoed
 • Inkoop
 • Buurten en Wijken

Projecten

 • Wijkwethouder Zuid
 • Project Crailo
 • Project Stationsplein (met wethouder M.W. Jaeger)

Vervanger: Wethouder K.J. Walters
6e loco-burgemeester

Nevenfuncties /  neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Voorzitter Raad van Toezicht Uitvaartstichting Hilversum
 • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV
 • * Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA Vitens
 • * Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum
 • * Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG

Contact

E-mail: a.scheepers@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/ArnoSchepers81

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.