Annette Wolthers (A.J.)

Portretfoto Annette WolthersWethouder Annette Wolthers (D66)

Portefeuille

 • Wijkwethouder Zuid-West (Kerkelanden)
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs (BO/VO)
 • Hoger- en beroepsonderwijs
 • Bereikbaarheid en parkeren
 • P&O en dienstverlening
 • Project Arenapark

Vervanger: Wethouder F.G.J. Voorink
2e loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Vertegenwoordiger gemeente Parkeercoöperatie
 • * Voorzitter Corporatie Productief leren
 • * Lid AB Werkvoorzieningschap Tomin @ wordt vervangen door K. Walters
 • * Vertegenwoordiger Gemeente in AVA Tomin BV @ wordt vervangen door K. Walters
 • * Plaatsvervangend Lid AB Regio Gooi en Vechtstreek

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • * Voorzitter van de adviescommissie voor de lijst van D66 in de gemeente Gooise Meren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • € Lid van de Raad van Toezicht van het Jordan Montessorilyceum in Zeist

Contact

E-mail: a.wolthers@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/annettewolthers

Contactgegevens pers en woordvoering