Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Annette Wolthers

Portretfoto Annette WolthersWethouder (D66)

5e loco-burgemeester

Portefeuille

  • Werk en Inkomen
  • Onderwijs (BO / VO)
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • P&O en Dienstverlening (inclusief Sociaal Plein)

Specifieke projecten / Coördinatie

  • Wijkwethouder Zuidwest (Kerkelanden)
  • Project Arenapark
  • Project Monnikenberg

Vervanger: Wethouder A.R.C. Scheepers

Nevenfuncties (* onbezoldigd, € bezoldigd)

Geen

Ambities voor 2019

In de ontwerpbegroting die op woensdag 26 september aan de gemeenteraad is gepresenteerd staan de ambities van het huidige college voor het komende jaar. Op 14 november zal de gemeenteraad de begroting vaststellen. Op www.verdermethilversum.nl kunt u de volledige begroting inzien. Hieronder vertelt Annette Wolthers over haar ambitie voor Hilversum in 2019.

Contact

E-mail: a.wolthers@hilversum.nl

Woordvoerder: Jeltje van Oudheusden
Voor persvragen kunt u bellen met (035) 629 21 52