Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Annette Wolthers (A.J.)

Portretfoto Annette WolthersWethouder Annette Wolthers (D66)

Portefeuille

  • Werk en Inkomen
  • Onderwijs (BO / VO)
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • P&O en Dienstverlening (inclusief Sociaal Plein)

Projecten

  • Wijkwethouder Zuidwest (Kerkelanden)
  • Project Arenapark
  • Project Monnikenberg

Vervanger: Wethouder A.R.C. Scheepers
5e loco-burgemeester

Nevenfuncties / neveninkomsten

(€ bezoldigd; * onbezoldigd; @ is uitzondering op vervangingsregeling)
Is een (neven)functie bezoldigd, dan is het bedrag aan inkomsten aangegeven, tenzij de betrokkene een part-time wethoudersfunctie vervult.

N.B. De leden van het college zijn ambtshalve betrokken bij zeer veel organisaties in tal van overleggen. Dit overzicht bevat alleen de bestuurlijke ambtsgebonden functies en niet ook alle -al dan niet regionale- portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, raden etc. etc.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • * Vertegenwoordiger gemeente Parkeercoöperatie
  • * Voorzitter Corporatie Productief leren

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen

Contact

E-mail: a.wolthers@hilversum.nl
Twitter: www.twitter.com/annettewolthers

Persvragen: Rina van der Werf
Telefoonnummer: 06 40 69 30 42
Email: r.vanderwerf@hilversum.nl

 

De foto op deze pagina is te gebruiken voor publicatie. Een hogere resolutie kan worden opgevraagd.