Leve de coöperatie Productief Leren!

Politiek is best lastig. Wethouder zijn kan ook best frustrerend zijn. Voor ieder goed idee zijn er wel twintig redenen waarom het geen werkelijkheid kan worden. Van allerlei belangen spelen mee, collega's en raadsleden denken er anders over en dan zijn er allemaal juridische en praktische obstakels. Zo heb ik al redelijk wat initiatieven zien smoren in de besluitvorming en de uitvoering. Zo gaat dat.Arjo Klamer

Daarom ben ik zo blij, en ook wel een beetje trots, op de oprichting van de coöperatie Productief Leren deze week. Productief Leren is een geweldig initiatief van Aaltje Veen en Co van Houten om kinderen die om allerlei redenen hun weg niet vinden in het regulier onderwijs alsnog een kans te geven. Dan doen ze op een manier die ongewoon is en daarom niet past in reguliere systemen. Dat gaf allerlei organisatorische en financiële problemen. Toen ik aantrad leek de enige oplossing dat het MBO zich over Productief Leren zou ontfermen. Voor de initiatiefnemers was dat de oplossing niet. We dreigden Productief Leren te gaan verliezen. Niet dus.

Ik zelf speelde al met de coöperatie als een organisatie vorm voor publiek-private samenwerking en zag een kans. Met een bezielende rol van Barry Koperberg van Waardestromen en de vakkundige inbreng van Aris Schreuder, mijn ambtenaar, groeide langzaam maar zeker het concept van een coöperatie waaraan het MBO, het voortgezet onderwijs en de regio gemeenten deelnemen. Tal van obstakels moesten daarvoor overwonnen worden. Een belangrijke was de inspectie want Productief Leren past niet in hun kaders. Uiteindelijk moest de minister er aan te pas komen om de uitzondering mogelijk te maken. Ook het ROC van Amsterdam moest stevig mee buigen om in deze constructie mee te gaan. Juridische obstakels bleven ons tot op het laatste moment plagen. En wij gemeenten moesten onze commitment duidelijk krijgen. Dank voor de steun van collega's uit Huizen en Wijdemeren! Uiteindelijk gaven de raden hun akkoord.

Wat duurde het lang. Wat was het proces moeizaam. Maar het is gelukt!  De vlag kan uit. De coöperatie van Productief Leren bestaat en daarmee behouden al die leerlingen die in onze regio vastlopen in het reguliere onderwijs een heuse kans op een productief leven.