College van Burgemeester en Wethouders

Groepsfoto College vlnr Floris Voorink, Dick Emmer (gemeentesecr.), Wimar Jaeger, Pieter Broertjes, Nicolien van Vroonhoven en Eric van der Want

Foto: Van links naar rechts - Floris Voorink, Dick Emmer (gemeentesecretaris) Wimar Jaeger, Pieter Broertjes, Nicolien van Vroonhoven, Eric van der WantWimar Jaeger

Persoonlijke pagina

Hier vindt u o.a. meer informatie over de portefeuille, tweets en weblogs van de collegeleden en de gemeentesecretaris.

Compleet overzicht samenstelling college en portefeuilles (pdf, 65 kB) en meer over het coalitieakkoord "Draagvlak en daadkracht" (pdf, 4 MB).

De coalitie van D66, VVD, SP en CDA legt de eerste etappe van die weg af in de tijd die voor een collegeperiode staat, namelijk 4 jaar. Het coalitieakkoord schetst een toekomstbeeld voor Hilversum op weg naar 2025. Dit coalitieakkoord 'Draagvlak en Daadkracht in Hilversum' bevat de inhoudelijke keuzes die wij nu maken.

Missie: draagvlak en daadkracht in Hilversum

“Samen, zichtbaar en anders versterken van de sociaal, culturele, educatieve en groen ondernemende kwaliteiten van Hilversum, door de kansen tot ontplooiing van Hilversummers, ondernemers en organisaties te vergroten en de betrokkenheid bij Hilversum te stimuleren.”

Algemeen e-mail adres gemeente Hilversum: gemeente@hilversum.nl

Bekijk hier de begroting en jaarstukken.

Vergaderstukken

Het college vergadert iedere dinsdag. Meer informatie over de vergaderstukken vindt u hier.