College van Burgemeester en Wethouders

Foto college Eric van der Want Floris Voorink Pieter Broertjes Willem vander Spek Dick Emmer Wimar Jaeger

Foto: Van links naar rechts - Eric van der Want, Floris Voorink, Pieter Broertjes, Willem van der Spek, Dick Emmer (gemeentesecretaris) en Wimar JaegerWimar Jaeger

Persoonlijke pagina

Hier vindt u o.a. meer informatie over de portefeuille, tweets en weblogs van de collegeleden en de gemeentesecretaris.

Compleet overzicht samenstelling college en portefeuilles (pdf, 156 kB) en meer over het coalitieakkoord "Draagvlak en daadkracht" (pdf, 4 MB).

De coalitie van D66, VVD, SP en CDA legt de eerste etappe van die weg af in de tijd die voor een collegeperiode staat, namelijk 4 jaar. Het coalitieakkoord schetst een toekomstbeeld voor Hilversum op weg naar 2025. Dit coalitieakkoord 'Draagvlak en Daadkracht in Hilversum' bevat de inhoudelijke keuzes die wij nu maken.

Missie: draagvlak en daadkracht in Hilversum

“Samen, zichtbaar en anders versterken van de sociaal, culturele, educatieve en groen ondernemende kwaliteiten van Hilversum, door de kansen tot ontplooiing van Hilversummers, ondernemers en organisaties te vergroten en de betrokkenheid bij Hilversum te stimuleren.”

Algemeen e-mail adres gemeente Hilversum: gemeente@hilversum.nl

Bekijk hier de begroting en jaarstukken.

Vergaderstukken

Het college vergadert iedere dinsdag. Meer informatie over de vergaderstukken vindt u hier.