College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en WethoudersEric van der Want Nicolien van Vroonhoven Pieter Broertjes Floris Voorink Wimar Jaeger

Klik op het collegelid in de afbeelding voor de persoonlijke pagina. Hier vindt u o.a. meer informatie over de portefeuille, tweets en weblogs van de collegeleden.

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties en meer over het coalitieakkoord "Draagvlak en daadkracht".

De coalitie van D66, VVD, SP en CDA legt de eerste etappe van die weg af in de tijd die voor een collegeperiode staat, namelijk vier jaar. Het coalitieakkoord schetst een toekomstbeeld voor Hilversum op weg naar 2025. Dit coalitieakkoord 'Draagvlak en Daadkracht in Hilversum' bevat de inhoudelijke keuzes die wij nu maken.

Missie: draagvlak en daadkracht in Hilversum

“Samen, zichtbaar en anders versterken van de sociaal, culturele, educatieve en groen ondernemende kwaliteiten van Hilversum, door de kansen tot ontplooiing van Hilversummers, ondernemers en organisaties te vergroten en de betrokkenheid bij Hilversum te stimuleren.”

Algemeen e-mail adres gemeente Hilversum: gemeente@hilversum.nl

Bekijk hier de begroting en jaarstukken.