Tozo Inkomstenopgave

Intro

Bovenkant formulier

Inkomstenverklaring Tozo

***Dit formulier is alleen voor ondernemers die wonen in de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

Inkomstenverklaring horend bij Tozo uitkering

Iedere aanvrager van een Tozo Uitkering moet per maand inkomsten opgeven. De inkomstenverklaring is nodig om het bedrag van uw uitkering vast te kunnen stellen.

Het betreft een schatting van uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum. De verrekening van inkomen is per maand. Heeft u teveel uitkering ontvangen, dan moet u dit achteraf terugbetalen.

Vraag en antwoord Tozo

Wanneer krijgt u de Tozo Uitkering?

We doen ons best om uw inkomstenverklaring zo spoedig mogelijk te verrekenen. De gemeente zal proberen om u uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de inkomensverklaring uit te betalen waar u recht op heeft.

 

Heeft u een inlichtingenplicht?

U heeft een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u geen informatie die van invloed kan zijn op het bepalen van het recht op uw uitkering en/of de hoogte van uw uitkering mag verzwijgen of achterhouden.

 

Houdt u zich niet of onvoldoende aan de inlichtingenplicht dan kunnen wij het recht op de uitkering (tijdelijk) stopzetten. Wij bekijken dan of u ten onrechte uitkering hebt ontvangen en of wij u een boete moeten opleggen.

 

Worden uw gegevens gecontroleerd?

De gemeente kan achteraf uw gegevens controleren. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

 

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een

deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

 

Wat moet u doen?

  • Vul het formulier volledig en naar waarheid in. Vul uw geschatte inkomen in per maand. Over iedere maand dat u de uitkering ontvangt hebben wij een inkomensverklaring nodig, Die ontvangt u digitaal na afloop van de maand.
  • U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.
  • U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door via www.hilversum.nl/mijninkomen. Ook als u niet in Hilversum woont.

Wat heeft u nodig om dit formulier goed in te vullen?

  • Uw DigiD en wachtwoord
  • Heeft u een partner? Dan ook het DigiD en wachtwoord van uw partner
  • KvK-nummer en datum registratie KvK
  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
  • Heeft u een partner? Dan ook een geldig legitimatiebewijs van uw partner
  • Inkomstenopgave vanaf 1 maart 2020 betreffende:

-          Inkomen uit onderneming

-          Inkomen uit dienstverband

-          Inkomen uit uitkering

-          Overige inkomsten