Niet op tijd nemen van een besluit

Engelse vertalingAls de termijn om uw aanvraag te behandelen niet gehaald wordt, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

De gemeente heeft dan nog 14 dagen om toch een besluit op uw aanvraag te nemen. Daarna is zij u een dwangsom verschuldigd.

De dwangsom bedraagt € 20 tot € 40 per dag, met een maximum van € 1260. 

U kunt een dwangsom aanvragen via het formulier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken