Klachten over de gemeente

Klacht insturen | Voorwaarden | Klachtencoördinator | Nationale Ombudsman

Engelse vertalingAls u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar, afdeling of bestuurder van de gemeente,
kunt u een klacht indienen. Wij nemen dan contact met u op.

Wanneer u een klacht heeft over bijvoorbeeld losse stoeptegels, overhangende takken, zwerfvuil, kapotte straatverlichting of andere overlast op straat? Dan kunt u hiervoor een melding openbare ruimte doen. Knop melding openbare ruimte doen

Wanneer u het niet eens bent met een genomen besluit, bijvoorbeeld verleende vergunningen, verkeersbesluiten of een besluit over uw uitkering, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

Klacht insturen

digitaal klacht indienenEen klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. Dit kan met maximaal vier weken worden verlengd. Verder uitstel is mogelijk als u daarmee instemt. U kunt uw klacht digitaal indienen via de knop klacht indienen of per post.

Voorwaarden

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als deze gaat over een situatie:

  • waarover u eerder heeft geklaagd.
  • die langer dan 1 jaar geleden is.
  • waartegen beroep kan/kon worden aangetekend. Behalve als het gaat over het niet op tijd nemen van een besluit.
  • die eerder door een rechterlijke organisatie of administratieve rechter is behandeld.
  • die onderdeel is van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie.

Klachtencoördinator

Voor meer informatie over het indienen van een klacht over de gemeente kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator: (035) 629 27 54. Of mail naar: klachtencoordinator@hilversum.nl.

Ombudsman

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Of komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt contact opnemen met de Nationale Ombudsman . Dit bureau is onafhankelijk en doet als externe organisatie onderzoek naar de achtergronden van klachten over gemeenten.