Klachten over de gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar, afdeling of bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen. Wij nemen dan contact met u op.

English translationMelding of bezwaar

 • Als u een klacht heeft over bijvoorbeeld losse stoeptegels, overhangende takken, zwerfvuil, kapotte straatverlichting of andere overlast op straat? Dan kunt u hiervoor een melding openbare ruimte doen.
 • Wanneer u het niet eens bent met een genomen besluit, bijvoorbeeld verleende vergunningen, verkeersbesluiten of een besluit over uw uitkering, dan kunt u bezwaar maken.
 • Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

Klacht insturen

Klacht insturen

Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. Dit kan met maximaal vier weken worden verlengd. Verder uitstel is mogelijk als u daarmee instemt. U kunt uw klacht digitaal indienen via de knop klacht insturen of per post aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum

Vermeld in uw klacht het volgende:

 • Duidelijke omschrijving van uw klacht in het Nederlands
 • Dagtekening (datum waarop u de brief heeft geschreven)
 • Naam en adres
 • Handtekening
 • Kopieën van alle belangrijke stukken

Voorwaarden

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als deze gaat over een situatie:

 • waarover u eerder heeft geklaagd.
 • die langer dan 1 jaar geleden is.
 • waartegen beroep kan/kon worden aangetekend. Behalve als het gaat over het niet op tijd nemen van een besluit.
 • die eerder door een rechterlijke organisatie of administratieve rechter is behandeld.
 • die onderdeel is van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie.

Klachtencoördinator

Voor meer informatie over het indienen van een klacht over de gemeente kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator: (035) 629 27 54. Of mail naar: klachtencoordinator@hilversum.nl.

Ombudsman

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Of komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt contact opnemen met de Nationale Ombudsman . Dit bureau is onafhankelijk en doet als externe organisatie onderzoek naar de achtergronden van klachten over gemeenten.