Klachten zorg en ondersteuning

Bent u ontevreden over de zorg en ondersteuning van de zorgaanbieder of hulpverlener? U kunt uw klacht melden bij de Regio Gooi en Vechtstreek

Engelse vertalingHoe kunt u uw klacht indienen?

Heeft u een klacht over de uitvoering van de zorg of ondersteuning? Meld uw klacht bij uw zorgorganisatie. Mocht u er niet uitkomen meld uw klacht via het klachtenformulier bij het klachtenmeldpunt van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Telefonisch

U belt met de klachtenfunctionaris van Regio Gooi en Vechtstreek via het centrale nummer van de Regio: (035) 692 64 44.

Per post

U richt uw schriftelijke klacht aan:

Regio Gooi en Vechtstreek, Antwoordnummer 569, 1400 VB Bussum
(postzegel is niet nodig)