Klachten en bezwaar

Klacht | Bezwaar | Aansprakelijkheid gemeente

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt.

 • Klachten over de gemeente

  Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar, afdeling of bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen. Wij nemen dan contact met u op.

 • Aansprakelijkheid gemeente

  Heeft u schade die veroorzaakt is door de gemeente? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg, of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor verantwoordelijk stellen. Dit wordt aansprakelijk stellen genoemd.

 • Klachten zorg en ondersteuning

  Bent u ontevreden over de zorg en ondersteuning van de zorgaanbieder of hulpverlener? U kunt uw klacht melden bij de Regio Gooi en Vechtstreek