Contact

Stadskantoor | Sociaal Plein | Raadhuis

Let op

Er gelden andere openingstijden in verband met het Coronavirus. De actuele status vindt u op de pagina over Corona. Op feestdagen zijn wij gesloten.

Stadskantoor Publiekszaken

Wij werken alleen op afspraak.

Bezoekadres: Oude Enghweg 23

 14 035 of (035) 629 20 00 vanuit het buitenland of via internet

 afspraak maken

 openingstijden

 contactformulier

 route

Sociaal Plein

Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19 (naast het station)

 (035) 629 27 00

 contactformulier Sociaal Plein

 openingstijden

 route

Raadhuis

Bezoekadres: Dudokpark 1

 route

Postadres

Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum

Klachten

Bent u ontevreden over hoe u door een medewerker van de gemeente behandeld wordt? Dan kunt u een klacht indienen.

Aansprakelijkheid

Heeft u schade opgelopen door de gemeente? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.