Home Geschiedenis Van Hilvertshem tot Hilversum

Van Hilvertshem tot Hilversum

Hilversum heeft een lange weg afgelegd om te worden tot de bruisende, in het groen omsloten mediastad van nu. De naam, die 'heem (huizen) tussen de heuvels' betekent (Hilvertshem), legt alvast een belangrijk deel van de geschiedenis van Hilversum bloot.

 

De kiem van Hilversum ligt in een kleine, afgelegen nederzetting rond het jaar 1000 aan de oostrand van een stuwwal in het hooggelegen Gooi. Naarmate de droogte toenam, werd het gebied rond Hilversum vanwege droogte in de volgende eeuwen steeds toegankelijker en bruikbaar voor landbouw en turfwinning. Het bestuur van Engen bracht het potstalsysteem mee, waarbij het vee 's nachts werd opgesloten in een kleine ruimte. De daarin uitgestrooide plaggen vormden met de mest van de dieren een goed mengsel. Hiermee werd het land bemest, dat meestal de dorpskern omsloot. Toen het inwonertal groeide, werden de nieuwe huizen tussen de bestaande gebouwd, waarmee de basis werd gelegd voor het typisch 'rommelige' stratenpatroon van Gooise dorpen.

Agrarisch dorp
In de 14e eeuw was Hilversum een dorp met een eigen kerk en veel landbouw. Vier boekweitkorrels staan nog steeds in het wapen van Hilversum als herinnering aan de tijd dat dit gewas volksvoedsel was. In de winter werd op de boerderijen garen gesponnen voor de wolweverijen in Naarden. Het inwonertal groeide nog steeds, en na veel onenigheid werden de rechten van de oorspronkelijke bewoners, de Erfgooiers, vastgelegd in de schaarbrief van 1404. In 1424 kreeg Hilversum een zelfstandige status, om tot zeker 1650 uitsluitend een agrarisch dorp te blijven. In de 17e eeuw namen de wolweverijen een vlucht, en deze industrie breidde zich uit tot in de 20e eeuw.

's-Graveland
De stichting van 's-Graveland in 1625 bleek cruciaal voor de verdere ontwikkeling van Hilversum. Met medewerking van de overheid kregen Amsterdamse heren een strook grond aan de westrand van het Gooi in bezit. Ondanks heftig protest van de Erfgooiers werd hier zand afgegraven voor de uitbreiding van Amsterdam. Als gunstige bijkomstigheid voor de Hilversummers kregen de concessionarissen de vergunning om het kanaal van 's-Graveland door te trekken naar Hilversum. Hiermee kreeg Hilversum een aansluiting op het landelijke waternet, waarmee de weg vrij kwam voor de ontwikkeling tot een industriedorp. Uiteindelijk streefde Hilversum Naarden voorbij.

Hilversum nu
Na de aansluiting op het spoorwegnet vestigden zich veel rijke Amsterdammers in Hilversum. Het dorp groeide vanaf dat moment ook heel snel, onder meer door
de groei van de textielsector en de vestiging van tapijtfabrieken. Toen in 1918 de Nederlandse Seintoestellen Fabriek zijn opwachting maakte, volgden de radio-uitzendingen en de vestiging van de omroepen al snel. Tegenwoordig is de mediasector de grootste werkgever van Hilversum en gaat de gemeente als onbetwist mediacentrum van Nederland door het leven.Uitgelicht


Zoeken