Home Geschiedenis Historisch Hilversum Historisch Hilversum: Expohal

Historisch Hilversum: Expohal

opening expohalEenmaal per maand ziet u hier een foto met een beschrijving afkomstig uit het Streekarchief Gooi en Vechtstreek. U kunt daar zelf ook op zoek naar de geschiedenis van Hilversum. Bent u bijvoorbeeld benieuwd naar uw huis of straat in vroeger tijden? Breng dan eens een bezoek. Honderden archieven en collecties liggen op u te wachten. Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek zit in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23; openingstijden ma. 9.00-13.00 uur, di. t/m vr. 9.00-17.00 uur ; website: www.gooienvechthistorisch.nl

Markant
De allerjongste Hilversummers zal het niets zeggen, maar hun oudere plaatsgenoten des te meer, want de Expohal was jarenlang een markant en bekend gebouw op het door Dudok in 1921 ontworpen Sportpark Soestdijkerstraatweg. Zeker in de eerste jaren van zijn bestaan, was de hal met zijn 98% sport-gebruik uniek in Nederland.

Brussel
De Expohal stond eerst in Brussel waar de hal in 1958 het Engelse paviljoen was op de wereldtentoonstelling. Het gebouw was rondom voorzien van glaspuien. Het had een parapludak waardoor het van binnenuit gezien een bijzonder architectuur had. Het gebouw zou na de wereldtentoonstelling te koop worden aangeboden, zoals een Hilversums raadslid die de expo bezocht, constateerde. Een buitenkans voor Hilversum dat in die tijd kampte met een groot tekort aan overdekte sportaccommodatie.

Slagvaardig
Het toenmalige gemeentebestuur trad slagvaardig op. Burgemeester Boot ging naar Brussel. Hij kocht de Expohal voor Hilversum. Na de wereldtentoonstelling werd het gebouw gedemonteerd en naar Hilversum vervoerd. Dezelfde burgemeester assisteerde op 12 oktober 1960 prinses Irene bij de officiële opening van het gebouw dat toen de naam Expohal kreeg. “Welk een feestelijke aanblik, die prachtige majestueuze hal, met zijn weelde van licht, die de strakke contouren extra beklemtoont”, schreef het blad Wij in Hilversum.

Van november tot en met maart was de hal voor de sporters, van april tot en met oktober werd de hal gebruikt voor beurzen, tentoonstellingen, godsdienstbijeenkomsten en voor het afleggen van examens. Als evenementenhal kreeg de Expohal een grote naam, zowel in binnen- als buitenland. Diverse beurzen die nu gehouden worden in de RAI en Jaarbeursgebouwen zijn kleinschalig opgezet in Hilversum.

Energieprijzen
Na 1970 begon het indoor-tennis door de komst van tennishallen in de regio af te nemen. Ook de energiecrisis van de jaren zeventig liet de Expohal niet ongemoeid. De eerder geroemde glaspuien bleken een aanslag te plegen op de toch al stijgende energieprijzen. Daarom werd de hal in 1980 gerenoveerd. De glazen puien werden vervangen door geïsoleerde profielplaten. Ook het parapludak werd geïsoleerd. Door de renovatie kreeg de hal een heel ander aanzicht.

Desondanks bleek het ook op lange termijn te kostbaar om de Expohal te verwarmen. Ook de onderhoudslasten rezen de pan uit. In 1996 viel definitief het doek voor de grote hal. Het gebouw werd gesloopt om ruimte te bieden voor de bouw van het ROC en de Dudok Arena.

 

Zie ook
Historisch Hilversum: carillonklokken raadhuis
Historisch Hilversum: StemmenUitgelicht


Zoeken