Home Veiligheid

Veiligheid

De gemeente kiest voor een daadkrachtiger aanpak van overlast en criminaliteit in Hilversum. Dit zijn onze speerpunten: vernielingen, woninginbraken, veilig uitgaan, overlastgevende jeugd en veilig stationsgebied. Als regisseur van de integrale veiligheid staat de gemeente voor de opgave de activiteiten van betrokken partijen te coördineren. Dat vereist samenwerking met bewoners en vele betrokken organisaties, partijen en instanties. Het motto voor de komende periode is dan ook 'Hilversum: samen werken aan veiligheid'.

 • Brandweer en brandpreventie

  De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. Ze doen echter veel meer. De brandweer heeft bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven ze advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waakt de brandweer over uw veiligheid.

 • Openbare orde en criminaliteit

  Hieronder valt onder meer het verminderen van overlast, verbeteren van veiligheidsgevoelens, acties tegen woninginbraak, de aanpak van alcohol en drugsproblematiek, radicalisering, huiselijk geweld, de aanpak van veelplegers, overlastgevende jongeren. Lees hier meer over de projecten van openbare orde, sociale veiligheid en criminaliteit.

 • Speciale Veiligheidskrant

  In de krant staat hoe we gezamenlijk criminaliteit en onveiligheid kunnen voorkomen en bestrijden.

 • Evaluatie Integraal veiligheidsplan 2011-2014 (pdf, 586 kb)

  pdf, 585kB

  Vier van de vijf speerpunten zijn met succes aangepakt. Het gevoel van veilig uitgaan is nog nauwelijks verbeterd.

 • Rampenbestrijding

  De gemeente heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Daarom heeft de gemeente Hilversum een rampenplan klaarliggen. Doel van het plan is om de bestrijding van een ramp, zwaar ongeval of crisis zo effectief mogelijk te laten verlopen.

 • Veilig Uitgaan

  Per 16-12-2013 is een nieuw convenant Veilig en Gezond Uitgaan in Hilversum in werking getreden. Het Protocol Collectieve Horecaontzegging is niet aangepast en is nog steeds actueel.


Uitgelicht


Zoeken