Home Producten A t-m E Belastingen, kwijtschelding
Digitale balie
Zoeken in digitale balie

Belastingen, kwijtschelding

Heeft u een krappe beurs, of er zijn andere omstandigheden waardoor u aanslagen of heffingen (even) niet kunt betalen? Dan bestaat de mogelijkheid om voor de gemeentelijke heffingen en de aanslagen van Waternet een verzoek tot kwijtschelding in te dienen. Afhankelijk van uw financiële situatie kan een volledige of een gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend


Waarvoor kwijtschelding?

Kwijtschelding kan worden verleend voor:

  • De Watersysteemheffing ingezetenen (Waternet);
  • De Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet);
  • Hondenbelasting (voor maximaal één hond);  
  • Afvalstoffenheffing;
  • Jaarlijkse onderhoudskosten graven;
  • Rioolheffing.

Uw verzoek moet bij voorkeur binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingediend. Indien u uw verzoek na ontvangst van een betekend dwangbevel indient, zal het verzoek pas in behandeling worden genomen na betaling van de aanmanings- en dwangbevelkosten.

Bijlagen

Uitgelicht


Zoeken