Contact

Publiekszaken Stadskantoor

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217 JB
Telefoon: 14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)

bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 17:00 tot 19.30 uur
Publiekszaken@hilversum.nl
Fax: 035-6292502

ma. t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur donderdagavond 17.00 tot 19.30 uur op vrije inloop
Op afspraak maandag tot en met vrijdag elektronisch of telefonisch: 14 035
Vanuit het buitenland: 035 - 629 2000

Raadhuis

Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE
Postbus 9900, 1201 GM  Hilversum
Telefoon: 14 035  (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)

(bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)
gemeente@hilversum.nl

Burgerleeskamer in stadskantoor

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217 JB

  • op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
  • op donderdag tot 19:30

WWZ loket (Wegwijs in Welzijn en Zorg)

Bezoekadres: Larenseweg 30, 1221 CN
Tel. 14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)

/ 035-6292151
Openingstijden ma t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
wwzloket@hilversum.nl
Website: www.hilversum.nl/wmo / www.regelhulp.nl

Sociale Zaken

Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19, 1211 RH
Telefoon: 14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)
Tel. spreekuur: 8.30 - 17.00 uur
socialezaken@hilversum.nl 

Infoloket Rondkomen 

Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19, 1211 RH

Telefoonnummer: 14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)
U kunt op werkdagen terecht bij het Infoloket Rondkomen, tijdens het inloopspreekuur van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het is niet mogelijk een afspraak te maken

Melding Openbare Ruimte

Wanneer u gebreken constateert of bemerkt dat iets onveilig of kapot is in de openbare ruimte, of u wilt melding maken van woonoverlast, parkeeroverlast of een eenvoudig verkeersprobleem, dan kunt u dit 24 uur per dag, bij voorkeur met behulp van uw DigiD, melden via Melding Openbare Ruimte.
Tel. 14 035 (tijdens kantooruren) (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)
Internet: Melding Openbare Ruimte formulier

Klachten of vragen over Milieu?

Wanneer uw klacht dringend is, zoals bij een klacht over geluid van een bedrijf of evenement, dan kunt u buiten kantooruren bellen met onze milieuklachtentelefoon 035 629 2829.
Binnen kantooruren kunt u uw klacht doorgeven via 14 035. Indien uw vraag geen dringend karakter heeft kunt u uw vraag mailen aan gemeente@hilversum.nl of u kunt een melding openbare ruimte doen via het meldingsformulier.

Bureau Wijkzaken

Voor vragen en ideeën of knelpunten die te maken hebben met de leefbaarheid in buurten en wijken
Tel. 14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)
E-mail: bureauwijkzaken@hilversum.nl

Brandweer

Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN
Loket open op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon: 035 - 688 5555
Alarmnummer: 112

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Openingstijden studiezaal:
ma  9.00 - 13.00 uur en di t/m vr 9.00 - 17.00 uur
tel.: 035-629 2646
fax: 035-629 2505
internet: www.gooienvechthistorisch.nl
e-mail: streekarchief@hilversum.nl

College van Burgemeester en Wethouders

Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE
Postadres: Postbus 9900, 1201 GM
E-mail: gemeente@hilversum.nl

Spreekuren

  • Burgemeester en wethouders: op afspraak

Telefoon voor het maken van een afspraak:14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taak
Griffier: dhr. K.E. Driehuijs
Telefoon: 14 035 (Let op : U moet alleen 14 035 bellen, dus zonder 035 of 69 ervoor)
E-mail: griffie@hilversum.nl

Inspraak Raad

Lees hoe je kunt inspreken bij raadscommissies.

Webbureau en Pers

Voor vragen over deze website kunt u mailen naar: webbureau@hilversum.nl
Voor persvragen kunt u bellen met afdeling communicatie: 035 - 629 2152.

RSS-feed

RSS is een technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van een website kunt abonneren. Zo kunt u heel makkelijk bijhouden of er al nieuwe informatie staat op www.hilversum.nl Om RSS-bestanden te lezen is aparte software nodig (via bijvoorbeeld Awasu, NetNewsWire, RSSReader.nl) of via webgebaseerde programma’s (zoals Google Reader en Bloglines). Daarnaast zijn er vele andere RSS-lezers, in vele soorten en smaken, betaald en niet betaald, voor Linux, Macintosh en Windows. Met sommigen kunnen louter RSS-feeds gelezen worden, met anderen kan ook geblogd worden en kunnen Usenet-groepen gebruikt worden.
Onderaan elke nieuwspagina op Hilversum.nl ziet u een oranje symbool. Kopieer die link in een RSS-lezer.

E-mailprotocol

In het Protocol elektronische berichtenuitwisseling Gemeente Hilversum 2006 (pdf, 46kb) staat wat er afgesproken is met betrekking tot ontvangen en te versturen e-mails van en naar de gemeente.

Organogram 

Wegens de huidige reorganisatie is de structuur van de organisatie aan het veranderen. Het organogram van de organisatie is dus ook aan verandering onderhevig. Dit organogram is van januari 2014.