Contact

contact afgerond 1 tcm248-25058Raadhuis
Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE
Postbus 9900, 1201 GM  Hilversum
Telefoon: 14 035 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) 

Let op : U moet alleen 14035 bellen, dus zonder een getal ervoor
E-mail: gemeente@hilversum.nl

Publiekszaken / loketten
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217 JB
Telefoon: 14 035 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00uur) 

Let op : U moet alleen 14035 bellen, dus zonder een getal ervoor
E-mail: Publiekszaken@hilversum.nl
Openingstijden:

  • op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur

Een afspraak maken kan elektronisch of telefonisch
Telefonisch: 14 035 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 (0)35 629 2000
Lees meer in de brochure "Duidelijkheid voor de klant


Indienen zienswijze, inspraakreactie, bezwaar, of klacht
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Kijk hier voor meer informatie

Burgerleeskamer in stadskantoor
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217 JB

  • op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
  • op donderdag tot 19:30

Wmo-WWZ loket (Wegwijs in Welzijn en Zorg)
Larenseweg 30, 1221 CN
Openingstijden ma t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
Tel: 035-6292151
E-mail: wwzloket@hilversum.nl
Website: www.loketgooi.nl

Sociale Zaken
Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19, 1211 RH
Telefoon: 14 035 

Let op : U moet alleen 14035 bellen, dus zonder een getal ervoor
Tel. spreekuur: 8.30 - 17.00 uur
E-mail: socialezaken@hilversum.nl 

 

Infoloket Rondkomen 

Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19, 1211 RH

Telefoonnummer: 14 035
U kunt op werkdagen terecht bij het Infoloket Rondkomen, tijdens het inloopspreekuur van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het is niet mogelijk een afspraak te maken

 

Melding Openbare Ruimte
Wanneer u gebreken constateert of bemerkt dat iets onveilig of kapot is in de openbare ruimte, of u wilt melding maken van woonoverlast, parkeeroverlast of een eenvoudig verkeersprobleem, dan kunt u dit 24 uur per dag, bij voorkeur met behulp van uw DigiD, melden via Melding Openbare Ruimte.
Tel. 14 035 

Let op : U moet alleen 14035 bellen, dus zonder een getal ervoor
E-mail: publiekszaken@hilversum.nl

 

Klachten of vragen over Milieu?
Wanneer uw klacht dringend is, zoals bij een klacht over geluid van een bedrijf of evenement, dan kunt u bellen met onze milieuklachtentelefoon 035 629 28 29.
Uitleg over de milieuhandhaving vindt u via de link hiernaast. Indien uw vraag geen dringend karakter heeft kunt u uw vraag mailen aan gemeente@hilversum.nl

Bureau Wijkzaken
Voor vragen en ideeën of knelpunten die te maken hebben met de leefbaarheid in buurten en wijken
Tel. 14 035 

Let op : U moet alleen 14035 bellen, dus zonder een getal ervoor
E-mail: bureauwijkzaken@hilversum.nl

 

Brandweer
Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN
Loket open op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon: 035 - 688 5555
Alarmnummer: 112


Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Openingstijden studiezaal:
ma 9.00 – 13.00

di t/m vr. 9.00 – 17.00
tel.: 035-629 2646
fax: 035-629 2505
internet: www.gooienvechthistorisch.nl
e-mail: streekarchief@hilversum.nl


College van Burgemeester en Wethouders
Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE
Postadres: Postbus 9900, 1201 GM
E-mail: gemeente@hilversum.nl
Spreekuren

  • Burgemeester en wethouders: op afspraak

Telefoon voor het maken van een afspraak

  • Burgemeester: 035 - 629 2011
  • Wethouder Erik Boog: 035 - 629 2028
  • Wethouder Lon Jooren-van der Boor: 035 - 629 2020
  • Wethouder Jan Rensen: 035 - 629 2024
  • Wethouder Eric van der Want: 035 - 629 2031
  • Wethouder Frans van Osch: 035 - 629 2078


Griffie
De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taak
Griffier: dhr. K.E. Driehuijs
Telefoon: 14 035 

Let op : U moet alleen 14035 bellen, dus zonder een getal ervoor
E-mail: griffie@hilversum.nl

Webbureau
Voor vragen over deze website kunt u mailen naar: webbureau@hilversum.nl

RSS-feed
RSS is een technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van een website kunt abonneren. Zo kunt u heel makkelijk bijhouden of er al nieuwe informatie staat op www.hilversum.nl Om RSS-bestanden te lezen is aparte software nodig (via bijvoorbeeld Awasu, NetNewsWire, RSSReader.nl) of via webgebaseerde programma’s (zoals Google Reader en Bloglines). Daarnaast zijn er vele andere RSS-lezers, in vele soorten en smaken, betaald en niet betaald, voor Linux, Macintosh en Windows. Met sommigen kunnen louter RSS-feeds gelezen worden, met anderen kan ook geblogd worden en kunnen Usenet-groepen gebruikt worden.
Onderaan elke nieuwspagina op Hilversum.nl ziet u een oranje symbool. Kopieer die link in een RSS-lezer.

 

E-mailprotocol

In het Protocol elektronische berichtenuitwisseling Gemeente Hilversum 2006 staat wat er afgesproken is met betrekking tot ontvangen en te versturen e-mails van en naar de gemeente.

 

Links